എന്‍റെ സംവൃതയെ 3 പ്രാവശ്യം

എന്‍റെ സംവൃതയെ 3 പ്രാവശ്യം Ente Samvrithaye 3 Pravasyam bY Ranjan അന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ ശ്വേതയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നീ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാ മതി ഈ ആഴ്ച വീട്ടിൽ പോവണ്ടാന്ന് അവൾ ഞാൻ വിളിക്കുന്നതും കേട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ റെഡിയായി നിന്നു  . പൂ റിമോളുടെ മുല കണ്ടാൽ തന്നെ ആരും അന്ന് വാണം വിടും . ഞാൻ പത്തിരുപത് തവണ എങ്കിലും അവളെ പണ്ണുന്നത് ആലോചിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട്.  അന്നാക്കെ […]

Continue reading