എന്റെ ലൈഫിലെ അനുഭവങ്ങൾ 3 [BIG DOG]

എന്റെ ലൈഫിലെ അനുഭവങ്ങൾ 3 Ente Lifile Anubhavangal Part 3 | Author : Big Dog
[ Previous Part ]   പെട്ടെന്ന് ചേച്ചി എന്നെ കണ്ടപ്പോള്‍ ഒന്ന് ഞെട്ടി…. നഗ്നത
മറക്കാന്‍ വേണ്ടി പുതപ്പ് എടുക്കാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി…
എനിക്കാണേൽ ടെൻഷൻ കൊണ്ട്‌ എന്തോ പോലെ ആയി….. ഇനി ചേച്ചി എങ്ങാനും വീട്ടില്‍ വരുമോ??
ടിങ്ങ് ടോങ്ങ്…… ഞാൻ ആരാന്ന് ജനലിലൂടെ നോക്കി…. വിചാരിച്ച ആൾ തന്നെ…. സ്പന്ദന
ചേച്ചി…. […]

Continue reading

എന്റെ ലൈഫിലെ അനുഭവങ്ങൾ 3 [BIG DOG]

എന്റെ ലൈഫിലെ അനുഭവങ്ങൾ 3 Ente Lifile Anubhavangal Part 3 | Author : Big Dog [ Previous Part ]   പെട്ടെന്ന് ചേച്ചി എന്നെ കണ്ടപ്പോള്‍ ഒന്ന് ഞെട്ടി…. നഗ്നത മറക്കാന്‍ വേണ്ടി പുതപ്പ് എടുക്കാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി… എനിക്കാണേൽ ടെൻഷൻ കൊണ്ട്‌ എന്തോ പോലെ ആയി….. ഇനി ചേച്ചി എങ്ങാനും വീട്ടില്‍ വരുമോ?? ടിങ്ങ് ടോങ്ങ്…… ഞാൻ ആരാന്ന് ജനലിലൂടെ നോക്കി…. വിചാരിച്ച ആൾ തന്നെ…. സ്പന്ദന ചേച്ചി…. […]

Continue reading

എന്റെ ലൈഫിലെ അനുഭവങ്ങൾ 2 [BIG DOG]

എന്റെ ലൈഫിലെ അനുഭവങ്ങൾ 2 Ente Lifile Anubhavangal Part 2 | Author : Big Dog [ Previous Part ]   ഈ കഥയില്‍ ചിലപ്പോള്‍ കമ്പി ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല…. So എല്ലാരും ക്ഷമിക്കണം….1st കഥയ്ക്ക്‌ support ചെയ്തതില്‍ നന്ദി ഉണ്ട്…. BIG DOG…. ================================   ആ സമയത്ത്‌ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന്‌ എനിക്ക് ഒരു പിടിയും ഇല്ലായിരുന്നു…എടുക്കണോ അതോ കട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന എന്ന ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു…..   […]

Continue reading

എന്റെ ലൈഫിലെ അനുഭവങ്ങൾ [BIG DOG]

എന്റെ ലൈഫിലെ അനുഭവങ്ങൾ. Ente Lifile Anubhavangal | Author : Big Dog   Hiii…
എന്റെ പേര്‌ Rocky..റിയൽ പേര്‌ അല്ല… ഇത്‌ എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ ആണ്‌… എന്തെങ്കിലും
തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം… Real Story അല്ല… പേരുകൾ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത്
എന്റെ 19 വയസ്സില്‍ നടക്കുന്ന സംഭവം ആണ്‌… Degree  പഠിക്കുന്ന സമയം… [ഇരു നിറം ആണ്‌
എന്റെ ബോഡി. അത്യാവശ്യത്തിന് നീളം ഉണ്ട്.] അന്നാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ കളി […]

Continue reading

എന്റെ ലൈഫിലെ അനുഭവങ്ങൾ [BIG DOG]

എന്റെ ലൈഫിലെ അനുഭവങ്ങൾ. Ente Lifile Anubhavangal | Author : Big Dog   Hiii… എന്റെ പേര്‌ Rocky..റിയൽ പേര്‌ അല്ല… ഇത്‌ എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ ആണ്‌… എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം… Real Story അല്ല… പേരുകൾ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത് എന്റെ 19 വയസ്സില്‍ നടക്കുന്ന സംഭവം ആണ്‌… Degree  പഠിക്കുന്ന സമയം… [ഇരു നിറം ആണ്‌ എന്റെ ബോഡി. അത്യാവശ്യത്തിന് നീളം ഉണ്ട്.] അന്നാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ കളി […]

Continue reading