Geethu

Posted by

GEETHU

 

രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പൊ കണി കണ്ടത് ഗീതുവിനെയണ്…..സൈക്കിള് പഠിക്കുവാനുള്ള
പരുപാടിയാണവള് …..ഞാന് കുളിച്ച് ഫ്രെഷായി പെണ്കുട്ടികളെ വായ് നോക്കാന്
പുറത്തെക്കിറങിയപ്പോഴും അവല് സൈകിള് ഉരുട്ടുകയാണ്…..കയറിയിരുന്ന് ചവിട്ടാന്
ശ്രമിക്കുനെങ്കിലും ബലന്സ് കിട്ടുന്നില്ല….ഞന് പതിയെപുറത്തെകിറ ങി……ഞാന് ആ
വഴിയിലുടെ പതിയെ നടനു അവലുടെ മുന്പിലുടെ നടന്നപ്പോള് അവളെ ഞാന് കളിയാക്കി……
ഇന്നെങ്കിലും പടിച്ച് തീരുമൊടി? കുറെ ദിവസമയല്ലൊ….. ആവള് :പോടാ ഞാന് : ഓഹ്….
പെട്ടെനവലുടെ അമ്മ എവിടെക്കൊ പൊവന് ഇറങി വന്നു ഞാനുമവളും സമ്സാരിക്കുന്ന ടൈം
അവരെനൊട് പരഞ്ഞു ട രഹുലെ നീ ഇവളെ ഒന്നു നൊക്കിക്കോണെ ഇന്നലെയും സൈക്കിള് കൊണ്ട്
മറിച്ചിട്ടു….പറഞ്ഞാലും കേക്കില്ല …..തന്ത ഗള്ഫിലിരുന്നു മൊളുടെ താളത്തിനൊത്ത്
തുള്ളാന് നിക്കയാ….. ഞാനവരെ നൊക്കിയൊന്നു ചിരിച്ചു….. ആന്റി പെണ്കുട്ടികള് സൈക്കിള്
പടിക്കുന്നത് നല്ലതാ …. ഞാനത് പരഞ്ഞവളുടെ സൈക്കിളിന്റെ ബാക്കില് പിടിചിട്ട് പറഞ്ഞു
ഡീ നേരെ നൊക്കി ചവിട്ട് ഞാന് പിടിചൊളാം …..അവള് കുരച്ച് ദൂരമങനെ കയറിയിരുന്നു
ചവിട്ടി ഈ സമയം അവലുടെ അമ്മ പൊയി…..അവളൊരു ചുരിദാര് അണു ഇട്ടിരുന്നത് ഞാന് ഈ സമയം
അവളെയൊന്നു ശ്രദ്ദിച്ചു കൊഴുത്തുരുണ്ട ചന്തി സീറ്റിലങനെ പതിഞിരിക്കുകയണു…..ഇപ്പൊ
അവലുടെ ബാക്ക് കണ്ടാല് കറെക്റ്റ് ലവ് ഷെപ് അണു …… ഞാന് പതുകെ സൈക്കിളിന്റെ സീറ്റില്
പിടിച്ചു….അതിന്റെ ഉദേശം ആവലുടെ ചന്തിയിലും തൊടുകയെനതായിരുന ്നു……പഞ്ഞികെട്ട്
[http://Muthuchippi.net/2016/04/iyer-the-great-part-1/] പോലെ സൊഫ്റ്റായ അവലുടെ
ചന്തി എന്റെ കിയ്യിലമറ്ന്നു. ….കിട്ടിയ അവസരം ഞാന് ശെരിക്കും മുതലക്കി…..അവളങനെ
പടിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന സമയം അകത്ത് ഫൊണ് ബെല് അടിച്ചു…..എന് നൊട് പോയി ആ ഫൊണ് ആരാ
വിളിക്കുനതെന്ന് നൊക്കന് പറഞ്ഞു….ഞാന് അവലുടെ ഫൊണ് കയ്യിലെടുത്തു നൊക്കി കമ്പനി
കൊള് ആയിരുന്നു…..
ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് ഫൊണ് നൊക്കാന് തുടങ്ങി…..
എനിക്ക് നിരാശപെടേണ്ടി വന്നു അതിലൊന്നുമില്ല. ….
അങ്ങനെ നൊകുമ്ബൊല് ഞാന് ഒപെറ മിനി ആപ്പ് ഓപെണ് ചെയ്തു….
അതിലെ ഹിസ്റ്ററി നൊകിയപ്പോല് ഫേസ്ബുക്ക് കണ്ടു….ഞാനത് ഒപെന് ചെയ്തു….. അതൊരു ഫേക്ക്
ഐഡി അണെന്നെനിക്ക് മനസിലായി…..അതില് വന്ന മെസെജെസൊകെ സെക്സ്
മെസെഗെസായിരുനു….ഞാനങ്ങനെ അവിടെയിരുന്നു നൊക്കന് തുടങ്ങി…കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവള്
വന്നു ഞാനെന്താ നൊക്കുനതെനവലെത്തി നൊക്കി പെട്ടെനു ഫൊണ് തട്ടിപറിക്കാന് ശ്രമം
നടതി…..ഞാന് കൊടുത്തില്ല ഞാനവളെ കളിയക്കി….നീയാളു കൊള്ളാമല്ലൊടി മുട്ടേന്നു പോലും
വിരിഞ്ഞില്ലല്ലോ ….. ഞാന് കളിയാക്കിയതവല്ക്കത്ത്ര സുഗിച്ചില്ല ….അവളകത്തേക്ക്
പോയി….. കുറച്ച് നേരം ഞാനങ്ങനെ ഫൊണ് നോക്കി അവലുടെ വീടിനു
മുന്പിലിരുന്നു…..അധികമൊന്നും സുഗമുള്ള
പ്രൊഫൈലായിരുന്നില്ലത്……

അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു 

ഞനവ ലെ വിലിചു ഡീ ദാ ഫൊണ് …….അവലകത്തൂന്നു വിളിച്ച് പറഞ്ഞു രഹുലെ നീയത്തേക്ക്
വച്ചേക്ക് ഞാന് കുളിക്കുകയാ…… എന്റെ മനസിലൊരു ലഡു പൊട്ടി….ഇവല്ക്കിപ്പോ തന്നെ
കുളിക്കണൊ???? ഞാനകതെക്ക് കയറി ടപ്പില് നിന്നു വെള്ളം വീഴുന്ന ശബ്ദം
കേല്ക്കുനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ബത്ത്റൂമിന്റെ ഡോര് ലോക്ക്കണു…..ഞ ാനങ്ങനെ അവലുടെ
റൂമില് ഫൊണ് വചിട്ട് തിരിഞ്ഞതും അവലുടെ ഡ്രെസ്സൂരി ബെദിലിട്ടേക്കുന്നത് കണ്ടു
ബ്രായും പന്റിയുമൊക്കെ കണ്ട ഞാന് മറ്റെന്തൊക്കയൊ ചിന്തിച്ചു….. ഞനവളെ അത് വരെ
മറ്റൊരു രീതിയില് കണ്ടിരുന്നില്ല. …പെട്ടെന്നു ടാപ്പില് നിന്നു വെള്ളം വീഴുന്നത്
നിലച്ചു….. www.kambikuttan.ne [http://www.kambikuttan.ne]tഞാനങ്ങനെ അവിടെതന്നെ
നിന്നതും പെട്ടെന്നവളൊരു ടവ്വല് അലസമയി ചുറ്റി ഇറങി വന്നു……പെട് ടെന്നെനെ കണ്ടവള്
ഞെട്ടിപോയി…….ഒരു മിന്നായം പൊലെ ഞന മുലകളും കൊഴുത തുടകളും കണ്ടു…..പെറ്റീന്നവല്
തിരിഞ്ഞ് ബത്രൂമിലേക്ക് ഓടികയറി ഡോറിനു പിഞ്ഞില് നിന്നു തല മത്രം പുറതേക്കിട്ട്
എന്നെ നൊക്കി കണ്ണുരുട്ടി…..ഡാ പോയില്ലെട പട്ടീ നീ…… റൂമിനിരങ്ങടാ എന്റെ ഡ്രെസ്സ്
എടുകണം ….പോ പ്ലീസ്….
ഞാന് : ഓഹ് ഞന് നിന്നെപിടിച്ച് വിഴുങ്ങുകയൊന്നുമില്ല നീ വേണേല് വന്നു ഡ്രെസ്സ് മറു
അല്ലേലവിട നിന്നൊ…… ആവള് : ഡാ പോ പ്ലീസ്….
ഞാന് : അയ്യൊ എന്തൊരു നണം …. ഫെസ്ബുക്കില് നണമൊന്നും കണുന്നില്ലല്ലോട ി….. ഏന്നു
പറഞ്ഞ് ബെഡ്ഡില് കിടന്ന അവളുടെ ഡ്രെസ്സെടുത്ത് ഞാന് ബത്ത്രൂമിലേക്കെ രിഞ്ഞ്
കൊടുത്തു അവള് : താങ്ക് യു താങ്ക് യു….. ഡ്രെസ്സൊകെ ധരിചവല് പുറത്തേക് വന്നു ……
എന്നെ ശ്രധിക്കാതെ കണ്ണാടിക് മുന്നില് വന്നു നിന്ന് തല മുടി കെട്ടാന്
തുടങ്ങി…..അവള് : ഡാ രഹുലേ ഞാന് സുന്ദരിയല്ലെടാ? ഞാന് : അത്ര സുന്ദരിയൊനുമല്ലാ…..
അവള് :നീ പൊട പട്ടീ…. ഞാന് : പട്ടി നിന്റെ എഫ്ബിയിലെ മറ്റവന്മര……. അവള് : ഡാ
അതൊക്കെ തമശക്കാ…. ഞാന് : നീയതില് പറഞ്ഞത് പോലൊക്കെ ചെയുമോടീ? അവള് :പൊടാ അതിനാരു
വരാന എന്റടുത്ത്……. ഞാന് പതിയെ അവല്ക്ക് പിന്നിലെത്തി കണ്ണാടിയിലൂദെ അവളെന്നെ
കണ്ടിട്ടും മിണ്ടതെ നിന്നു…….ഈറ്പ്പവും ബാത് സോപിന്റെ മണവുമയി നിന്ന അവളെ ഞാന്
പുറകിലുടെ ചുറ്റി പിടിച്ച് അവലുടെ കതുകളില് എന്റെ മൂക്കിട്ടുരസി പതിയെ പറഞ്ഞു ഡീ
നിന്നെയെനിക്കിഷ്ടമാ….. അവള് : ഡാ എനിക്കുമിഷ്ട്ടമായിരുന്നു നിന്നെ ബട്ട് നീ വേറെ
പെണ്പിള്ളേരെ വായ് നൊക്കുന്നതെനിക്കറിയാം ….. നീ മാളുവിന്റെയും ഗ്രീഷ്മയുടയുമൊക്കെ
വീട്ടില് പൊവുന്നതുമെനിക്കറിയാം ……എന്നെ മണ്ടിയക്കതെട പട്ടീ എനിക്കും വെറെ ലൈന്
ഉണ്ടടാ ….. ഞാന് പെട്ടെനവളെ വിട്ടു പുറകിലേക്ക് മറി……ഈശ്വരാ എല്ലം ചീറ്റിപോയൊ!!!!!
ആവല് ചിരിച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്തടാ? ആവളുമാരെഞ്ഞോടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ……ചീ
….നീയവളുമരെയൊക്കെ

അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു 

എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെട വ്രിക്തി കെട്ടവനെ…. എന്ത് പറയണമെന്നറിയാതെ നിന്ന എന്റെ
മുന്നില് വന്നവളെന്റെ കിയ്യില് പിടിച്ചു……എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡാ ഇവിടിപ്പൊ ഞാനും
നീയും മത്രം !!!!! ഏന്നു പറഞ്ഞവളെന്നെ കെട്ടിപിടിച്ച് എന്റെ ചുണ്ടുകളിലവലുടെ
ചുണ്ടുകല് അമറ്ന്നു…. ഇളം റൊസ് നിറത്തിലുള്ള നനവാറ്ന്ന ചുണ്ടുകളെ ഞാനും നുണഞ്
വലിച്ചു…..ഞാനവളെ ഇരുക്കി എന്റെ നെജ്ജൊട് ചെറ്ത്ത് പിടിച്ചു ….. അവലുടെ മുലകളൊക്കെ
എന്റെ നെന്ജ്ജൊട് ചെറ്നമറ്ന്നു…… ഞാനവളെ കട്ടിലിലേക്ക് മറിചിട്ട് ചുണ്ടുകളിലും
കഴുത്തിലുമൊക്കെ ഉമ്മ വയ്കന് തുടങ്ങി….ഈ സമയമെന്റെ കാല് പാധം അവലുദെ കാലുകളെ
തഴുകിതുടങ്ങി….അവലുടെ കൊലുസിട്ട കലുകള് എന്റെ കലുകളുമയി കൂട്ടിപിനഞ്ഞു…..എന്റെ
കൈകല് അവലുടെ ടൊപിനു പുറത്തുടെ തള്ളി നില്ക്കുന മുലകളിലേക്ക് വച്ച്
ഞെരിച്ചുടക്കാന്‍ തുടങ്ങി…..ഞാനവലുടെ ടോപ്പ് പതിയെ ഉയറ്ത്തി മുലകളെ
അമറ്ത്തിയപ്പൊല്‍ എന്നെ വെല്ലു വിലികുനത് പൊലെ മുലകല് തെറിച്ച് നിന്നു……ഞനവയെ
നന്നായമര്തി ഉടച്ചു… 1രൂപ നണയ്ത്തിന്റെ വലുപതില് മുലകണ്ണുകല് കപ്പി നിരത്തില്
നില്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനു നടുവില് ഉണക്ക മുന്തിരി പോലെ മുല ഞെട്ടുകള് ഞാന്
കണ്ടു ഞാനതിനെ വായിലകി നുണഞതും അവല് കണ്ണുകളിറുകിയടച്ച് എന്റെ തല അവലുടെ മുലയൊട്
ചേറ്ത്ത് പിടിചു… ഞാനത് മാറി മാറി വലിച്ച് കുടിച്ചു. അവലുടെ വയരിലൂടെ പതിയെ
ചുണ്ടുകള് കൊണ്ടുരസാന് തുടങ്ങി…. ഇക്കിളി കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ അവലുടെ ഇഡുപ്പിലും
പൊക്കിളിലും ഞാന് പതിയെ നാവിട്ടുരസാന് തുടങ്ങി…. ഞാനവളുടെ മുലകലില് 2കൈ കൊണ്ട്
അമറ്ത്തിപിടിച്ച് മുഘം അവലുടെ പന്റിന്റെ ചരടിനടുത്ത് കൊണ്ട് പോയി….. ഞാന് ആ ചരടില്
കടിച്ച് പതിയെ അതിന്റെ കെട്ട് വിടുവിച്ചു…. ഒരു കൈ കൊണ്ട് പതിയെ ഞാന് പാന്റും
ജട്ടിയും താഴേക്ക് താഴ്ത്തി…. കാലുകല് കൊണ്ടവളതിനെ പൂറ്ണമായം വലിചൂരി…. ഈര്പം തങ്ങി
നിന്ന അവലുടെ രോമക്കാടുകല്ക്ക് നടുവിലെ പിളറ്പ്പ് ഞന് കണ്ടു….. ഞാന് ചുണ്ടുകളുരസി
രോമങ്ങളെ വകഞ്ഞ് മാറ്റി പിളര്പ്പിലേക്ക് ചുണ്ടുകല് അമറ്ത്തി…. അവലുടെ പൂറിന്റെ
ചുണ്ടുകളും എന്റെ വായിലെ ചുണ്ടുകളും ഒന്നു ചേറ്ന്നതും അവളില് നിന്നൊരു സീല്ക്കാര
ശബ്ദമുയറ്ന്നു….. അവലുടെ കാലുകളെ ഞാന് മുകളിലേക്കുയറ്ത്തി എന്റെ തൊളില്
വയ്പ്പിച്ചു…… എന്റെ നാവിന്റെ തലൊടലുകളേറ്റ് അവള് കിടന്നു പുളയാന് തുടങ്ങി….. ഇടകല്
നാവു പൂറിനുള്ളിലേക് അഴ്നിരങ്ങി…. ഇളം ചൂടും വഴുവഴുപ്പും സൊഫ്റ്റുമായ ആ കുഞ്ഞ്
പിളര്പിലേക്ക് നാക്ക് അഴ്നിറങ്ങിയതും അവള് പിടഞ്ഞ് കൊണ്ടവളെനീറ്റു…… അകതേക്ക് കയറിയ
നാവ് പുറതേകായി ഞാനവളെ മുലകളിലമര്ത്തി പിടിച്ച് വീണ്ടും കട്ടിലിലേക്ക്
പിടിച്ചമര്ത്തി….. അവള് കിടന്നു വീണ്ടും പുളഞ്ഞ് തുടങ്ങി…… അവളുടെ പുളച്ചിലുകല്
കണ്ട് എന്റെ എല്ലാ കണ്ട്രൊളും പോവുകയയിരുനു….. ഞാനെന്റെ പാന്റിനെ വലിച് താഴ്തി…..
ജട്ടിയെ കുത്തിത്തുളച്ച് പുറത്ത് ചാടാന് വെമ്ബി നിന്ന കുണ്ണയെ ഞന്
സ്വതന്ത്രമാക്കി…….. പൂറു പൊളിക്കാന് റെടിയായി ഇരുമ്ബ് ധണ്ട് പോലെ എണീറ്റ് നിന്ന
എന്റെ സാധനത്തില് നാന് പിടിചതും അവളുടെ കാലുകല്ക്ക് നടുവില് ഞാന് കിടന്നതും
ഒന്നിച്ചായിരുന്നു….. ഞാനത് പൂറിന്റെ നടുവില് വചിട്ട് ഇതളുകളെ കുത്തിപൊളിച് കൊണ്ട്
ഉള്ളിലേക്ക് ഞാന് കുത്തിയിറക്കി …….

അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു 

എന്റെ പുറത്ത് അമര്ത്തിപിടിച്ച് കൊണ്ട് അവള് ആഹ് ന്നു വിളിചു… എന്റെ ഇടുപ്പില്
കാലുകല് ചുറ്റിപ്പിണച്ച് വച് ഞാനനങ്ങാതിരിക്കനവള് ശ്രെമിച്ചെങ്കിലും ഞാനവളെ
തൊല്പ്പിച്ച് കൊണ്ട് എന്റത് പതിയെ ഉയര്തി വീണ്ടും അഴങ്ങളിലേക്ക് തഴ്ത്തി….
ഞെരിഞമര്ന്നിരുന പൂറിനെ വിടര്തികൊണ്ട് എന്റെ കുണ്ണ പാഞ്ഞ് തുടങ്ങി പൂറിലെ വെള്ളം
എന്റെ കുണ്ണയെ കുളിപ്പിച്ചു….. അവളുടെ മൂളലുകല്ക്കൊപ്പം കാലിലെ കൊലുസിന്റെ കരച്ചില്
ശബ്ദവും എന്റെ ഇടുപ് അവളുടെ ഇടുപ്പില് പതിക്കുന്ന ശബ്ദവും കൂടികൂടി വന്നു….
പെട്ടെന്നാണു ഫൊണ് ബെല്ലടിച്ചത്….. ഞാന് നൊകിയപ്പൊല് എന്റെ ഇപ്പൊഴത്തെ ലൈന്
വിളിക്കുകയാണു… ഞാന് അടിക്കുന്നത് നിറ്ത്തി പൂറിനുളിലേക്ക് കുണ്ണ താഴ്ത്തി വച്ച്
അവളുടെ പുറത്ത് മിണ്ടാതെ കിടന്നു മിണ്ടരുതെന്നു അവളൊടും പറഞ്ഞു….. അവള് ഫൊണ് വാങ്ങി
നോക്കി കോള് എടുത്തു…. മറു വശത്ത് നിന്നും ഹെലൊ കെല്ക്കുന്നുണ്ടായിരുനു….. ഞാന്
ശബ്ദം നേരെയാക്കി കിതപ് മറച്ച് കൊണ്ട് ഹെലൊ പറഞ്ഞു….. ഫൊണ് വേഗം വയ്ക്കന്
ശ്രെമിചിട്ടും അവള് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഈ സമയം എന്റെ അടിയില് കിടന്നവള് എന്നെ തലയില്
തഴുകുനുണ്ടായിരുനു…. എന്റെ സമ്സാരം കെട്ട് ഇവളോരോരൊ ഗൊഷ്ട്ടികല്
കണിക്കുന്നുമുണ്ട്…… ഞാനൊരു കൈ കൊണ്ട് അവലുടെ വാ പൊത്തിപിടിച്ചു…. ഈ സമയമവളുടെ കൈ
എന്റെ ചന്തിയിലമറ്ന്നു…… ഇടുപുയര്ത്തി എന്നെ കന്ട്രോല് കളയിക്കുന്ന തരത്തില്
തഴ്ന്നു അനങ്ങാതിരുന്ന കുണ്ണ പൂറിനുള്ളില് കടത്തി. പിടിച് നിക്കാന് കഴിയാതെ ഞാന്
പതിയെ അനക്കികൊടുത്തു. …. വാ പൊത്തിപിടിചിട്ട ും സൌണ്ടുണ്ടാക്കുമവളെന്നു
തൊന്നിയപ്പൊള് ഞാന് ഫൊണ് കട്ട് ചെയ്തു….. അടിയില് കിടന്നവളുദെ പൂറിനെ
വീന്ടുമാഞ്ഞടിച്ച് അവളെ ഇറുക്കിപിടിചു…….

അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു 

ഫൊണ് വീണ്ടും ബെല്ലടിചെങ്കിലും ഞാന് അടി തുടര്ന്നു കൊണ്ടിരുന്നു….. ഇടക്കവലെന്റെ
ചുണ്ടുകളെ കടിച് പിടിച്ചു. ഈ സമയം അവലുടെ ശരീരം വിറക്കുനത് പോലെനിക്ക് തൊന്നി….
പൂറിനുള്ളില് നേരത്തതെക്കളും വഴുവഴുപ്പ് കൂടുന്നത് ഞാനറിഞ്ഞു….. ആ ഒരു സുഗം കൂടി
വന്നപ്പൊല് അടിയുടെ വേഗത ഞാന് കൂട്ടുകയും 2 മുലകളിലും അമറ്ത്തി ഞ്ഞെരിച് കൊണ്ട്
അവലുടെ ചുണ്ടുകളെ ഞാന് വലിച്ച് വയ്ക്കുള്ളിലിട്ട് നുണഞ്ഞു……. എന്റെ കുണ്ണ വലിഞ്ഞ്
മുറുകുന്നത് പോലെനിക്ക് തൊന്നി…… അകത്ത് നിന്നും അണക്കെട്ട് തുറന്നു വെള്ളം
വരുന്നത് പോലെനിക്ക് തോന്നി ആ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടെല്ലം കഴിഞ്ഞു പൂറിനുള്ളിലേക്ക്
വെള്ളം ചീറ്റിതെറിചത് മറ്റ്രമോര്മയുണ്ട്….. ആഹ് വിളിച് കൊണ്ട് ഞാനവളെ കെട്ടിപിടിച്
അവളുടെ പുറത്ത് കുഴഞ് കിടന്നു….അവളെന്റെ നെറ്റിയിലും കവിളിലും ഉമ്മ തന്നു കൊണ്ട്
എന്റെ തലമുടികല്കിടയിലുടെ വിരലോടിച് കൊണ്ടിരുന്നു….. അങ്ങനെ കെട്ടിപിടിച്
കിടന്നപോല് വീണ്ടും ഫോണ് ബെല് അടിച്ചു ഞാന് കോല് എടുത് സമ്സാരിച് കൊണ്ട് നിവറ്ന്നു
കിടന്നു. കുണ്ണയും അവലുടെ ബെഡ്ഡിലുമൊക്കെ വെള്ള തുള്ളികല് നനഞ്ഞ്
കിടക്കുകയായിരുനു….മറു വശത്ത് നിന്നു പരിഭവതൊടയുള്ള ചൊദ്യങ്ങള് വന്നെങ്കിലും ഞാന്
അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല ഈ സമ്സാരം തുടരുനതിനിടക് അവളെണീറ്റ് ബത്രൂമില് പോയി വന്നു
എന്റെ അടുത്ത് കിടന്ന് മറു വശത്തുള്ളവള് സമ്സാരിക്കുന്നതും കേട്ട് മിണ്ടാതെ കിടന്നു
എന്റെ നെന്ജ്ജില് പതിയെ തടവി മുലക്കണ്ണുകളെ അമറ്ത്തികൊണ്ട് കിടന്നു…. ഇടക്കിടക്ക്
എന്റെ കവിളില് ഉമ്മ തനിട്ട് എന്റെ മൂക്കിന് തുമ്ബത്ത് അവള് അവളുടെ മൂക്കിട്ടുരസി…….
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞവളെന്റെ കുണ്ണയില് കൈ വച്ച് വണ്ടിയുടെ ഗിയര് മാറ്റുന്ന പോലെ
കളിക്കാന് തുടങ്ങി വീണ്ടുമെന്റെ കന്ട്രോല് പൊവുകയയിരുന്നു……. ഇടക് ഫോണ് കട്ട്
ചെയ്യാനവള് അഗ്യവും കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു…. ഞാന് ഫോണ് വയ്ക്കാത്തത് കണ്ടവള്
പതിയെ എണീറ്റ് കൈ കൊണ്ട് മുറുക്കി പിടിച്ചിരുന്ന കുണ്ണയുടെ അറ്റത്ത് നാവ് കൊണ്ട്
ഉരസാന് തുടങി….. അവളുടെ നാവിന്റെ സുഗമറിഞ്ഞ കുണ്ണ വീണ്ടും ചാടിയെണീക്കാന് തുടങ്ങി….
എണീറ്റ് തുടങിയ കുന്നയുടെ തൊപ്പി പോലുള്ള ഭഗതെ അവള് വായിലാക്കി…… ഞാന് ഫോണ്
സമ്ഭാഷണം നീണ്ട് പൊവാതിരിക്കാന് ഒരോരോ ഒഴിവുകള് പറയാന് തുടങ്ങി മറു വശതുള്ളവള്
വയ്ക്കുന്ന ലെക്ഷണമില്ല…. ഞാന് തഴേക് നൊകിയപ്പോള് വയ്കകത്തിട്ട് അവള് ചപ്പി
വലികുകയാണു….. ഞാന് ഫോണ് കട്ട് ചെയ്തു അവളുമായി വീണ്ടും കളി തുടങ്ങി…..

Leave a Reply