എന്റെ ജീവിത കഥ

എന്റെ ജീവിത കഥ Ente Jeevithakadha bY MahesH@kambimaman.net ഇത് എന്റെ ജീവിത കഥയാണ് …വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും,…. എന്റെ പേര് ഗോകുൽ …+2 പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഇരിക്കുന്നു. വെക്കേഷന് എങ്ങനെ സമയം കളയാം എന്ന് ആലോചിച്ചു ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ എഴുതിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നതു .. അമ്മ അച്ഛൻ ചേച്ചി എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന ചെറിയ കുടുംബം. ചേച്ചിക്ക് എന്നേക്കാൾ 7 വയസു കൂടുതൽ ആണ് . അതുകൊണ്ടു വീട്ടിൽ അമ്മയുടെ ഒപ്പം സ്ഥാനമാണ് ചേച്ചിക്ക്.   […]

Continue reading