അമ്മയുടെ ക്രിസ്തുമസ് 2 [യയാതി]

അമ്മയുടെ ക്രിസ്തുമസ് 2 Ammayude Christmass Part 2 Author യയാതി Previous Parts | Part 1 |   ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോഴേക്കും, അമ്മ ഒരു പരുവമായിരുന്നു. നടക്കുമ്പോൾ ആടുകയുയു, നാവു കുഴയുകയും ചെയ്തു. അമ്മ ഒരുമാതിരി കഞ്ചാവടിച്ച് ട്രിപ്പ് ആയപോലെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണു വല്ലാതെ ചുവന്നു കലങ്ങി ത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. വൈനിൽ മിക്സ് ചെയ്ത മദ്യം അമ്മയുടെ തലയ്ക് പിടിച്ചെന്ന് ഉറപ്പായി. നിങ്ങളിത് എവിടെ പോയതാ പിള്ളേരേ… ? അമ്മ കുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. ഏയ് […]

Continue reading