മീര ഞാനും എന്റെ വീണയും പിന്നെ അവളും [ആരോഒരാൾ]

മീര ഞാനും എന്റെ വീണയും പിന്നെ അവളും Meera Njaanum Ente Veenayum Pinne Avalum | Author : AaroOral   മീര അടുത്തകാലത്ത് സംഭവിച്ച കഥ. 1% പോലും വ്യാജനില്ല, സങ്കൽപ്പവും.100% അവിഹിതം, സത്യം. എറണാകുളത്ത് കാക്കനാടിനടുത്തുള്ള ഫ്ലാറ്റിലാണ് ഞാനും കുടുംബവും താമസം, മീര എന്റെ അതെ ബിൽഡിംഗ്‌താമസിക്കുന്ന 32നടുത്തു പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി, അനാർക്കലിയുമായി അസാമാന്യ രൂപ സാദിർശ്യം ഉള്ള ചങ്ങനാശ്ശേരികാരി. അതെ ഉയരം, കുറച്ച് കൂടെ ബ്രെസ്റ് ഉണ്ട്… നടക്കുമ്പോൾ ഇളകിയടുന്ന […]

Continue reading

ഇരുട്ടിലെ വഴി പുലരും വരെ [ആരോഒരാൾ]

ഇരുട്ടിലേ വഴി പുലരും വരെ  Eruttile Vazhi Pularum Vare | Author : Aro Oral വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കോളേജ് അവധി കാലം,  എനിക്ക് ശക്തമായ ഒരു പ്രണയം അക്കാലത്തു കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരുന്നു.  അടിക്കടി ഉള്ള കൂടി കാഴ്ചകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിടിക്കലും ഉമ്മ വെപ്പുകളും മാത്രമായി അത് അവസാനിച്ചിരുന്നു.  അധ്യയനത്തിന്റെ അവസാന വർഷത്തിനു മുമ്പുള്ള അവധി കാലത്ത് എനിക്ക് നൂൽ വസ്ത്രമില്ലാതെ അവളെ കാണണം എന്ന് വല്ലാതെ മോഹം ഉദിച്ചു,  പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ […]

Continue reading