സ്വാപ്പിങ്

സ്വാപ്പിങ് Swaping bY അമിത് “നിന്റെ ഭാര്യ കിടിലൻ ചരക്കാണെടാ” “എടാ വീട്ടിൽ സ്വർണം വെച്ചിട്ടു തന്നെ നാട്ടിൽ തേടി നടക്കണം” ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു. മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അർഥം വെച്ച് തന്നെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അമിത് , എന്റെ ഭാര്യയെ ചരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഷിനു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ചു വന്നു 10 കൊല്ലം മുന്നേ ഒരു PG യിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് […]

Continue reading