മമ്മി ക്ലീൻ ഷേവാ.. ജലജയും 2 [വിരാടൻ]

മമ്മി ക്ലീൻ ഷേവാ.. ജലജയും 2 Mammy Clean Shevaa… Jalajayum Part 2 | Author : Viradan | Previous Part   “വടിച്ചാൽ     തക്ക      പ്രയോജനം    ഉണ്ടെങ്കിലോ  ? ” ജലജയുടെ    ചോദ്യം   എന്റെ     കാതിൽ     പ്രതിധ്വനിച്ചു കൊണ്ടേ    ഇരുന്നു… വാസ്തവത്തിൽ    എന്നെ    പോലെ    ഒരു    ചെറുപ്പക്കാരനെ     വിട്ട്     ബ്ലേഡ്    വാങ്ങിപ്പിച്ചത്   എന്നിലേക്ക്  […]

Continue reading

മമ്മി ക്ലീൻ ഷേവാ.. ജലജയും [വിരാടൻ]

മമ്മി ക്ലീൻ ഷേവാ.. ജലജയും Mammy Clean Shevaa… Jalajayum | Author : Viradan   ഞാൻ ശ്രാവൺ, 20  വയസ്സ്, പൂരം   നക്ഷത്രം. ഡിഗ്രിക്ക്   എഴുതി, ഫലം കാത്തു  നിൽക്കുന്ന, കാണാൻ  കുഴപ്പമില്ലാത്ത, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. നാല്പത്തിലേക്ക്   കാലെടുത്തു  കുത്താൻ   അറച്ചു  നിൽക്കുന്ന  വാസന്തി   എന്ന്   പേരുള്ള   നല്ല   ഒന്നാന്തരം   കഴപ്പി (നാട്ട്കാർ ”   വെടി ” എന്നും  , “മരട്  വാസന്തി ”  എന്നും സ്നേഹത്തോടെ   വിളിക്കും )  ആയ     അമ്മയോടും,  […]

Continue reading