മഴത്തുള്ളികിലുക്കം 1 [വില്ലൻ]

സുഹൃത്തുക്കളെ…….. ഞാൻ വീണ്ടും വേറെ ഒരു കഥയുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്……… മൂന്നുഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നീളുന്ന കഥ………… വലിച്ചു നീട്ടിയാൽ കുറെ നീളുന്ന ഒരു കഥയാണ്……..പക്ഷെ എന്നെ അലട്ടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന് അനുവധിക്കുന്നില്ല………. ശരി………തുടങ്ങാം……… ഒരു മഴക്കാലം……. മഴത്തുള്ളികൾ ഇടതടവില്ലാതെ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന കാലം……. ഓരോ മഴത്തുള്ളിക്കും ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട്…….. ഓരോ നഷ്ടപ്രണയത്തിന്റെ……….. ഓരോ മഴത്തുള്ളിയും അവയുടെ നഷ്ടപ്രണയം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്…… ഒരു താളത്തിൽ…… വേറിട്ട ഒരു സംഗീതത്തിൽ…….. നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്…….. മഴത്തുള്ളികിലുക്കം……….. മഴത്തുള്ളികിലുക്കം […]

Continue reading

വെറും കളി 2? [വില്ലൻ]

വെറും കളി? Verum Kali | Author :  Villan | Previous Part   ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന് തന്ന സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി..? കൊറോണ അതിന്റെ ഭീകരത ദിവസം കഴിയുംതോറും അതിന്റെ തീവ്രത വർധിക്കുകയാണ്…എന്റെ  ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സേഫ് ആയി ഇരിക്കുക..ഗവ: നിഷ്കർശിക്കുന്ന ഓരോ നിർദേശവും അനുസരിക്കുക..?? അപ്പൊ തുടങ്ങാം ല്ലേ…? അവളുടെ കുണ്ടിയും കണ്ട് തിറിഞ്ഞുനടക്കുമ്പോൾ അതാ ഗീത എല്ലാം കണ്ടുനിൽക്കുന്നു…ഞാൻ ഒരു കള്ളച്ചിരി ചിരിച്ചു അവളോട്…അവൾ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ എന്ന ഭാവത്തിൽ തലയാട്ടി…ഞാൻ […]

Continue reading

വെറും കളി? [വില്ലൻ]

വെറും കളി? Verum Kali | Author :  Villan   ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ മുഴുനീള കമ്പി
പരീക്ഷണമാണ്…? എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയുക…? പിന്നെ വില്ലൻ 6 എഴുതുന്നുണ്ട്…Don’t
Worry about it…ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തട്ടിക്കൂട്ടിയതാണ്…?? ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്
ചെയ്യുക…മറക്കാതെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക…✌️? അപ്പൊ തുടങ്ങാം അല്ലെ…. “എടാ
മൈരേ..അതെന്റെ പൂറാണ്… അല്ലാതെ PVC പൈപ്പ് അല്ലാ…ഒരു മയത്തിൽ ചെയ്യ്…”…ഗീത
അലമുറയിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു… ആ മൈരേ വിളി…അത് എനിക്കുള്ളതാണ്..എന്നെക്കുറിച്ചു
പറഞ്ഞില്ലല്ലോ…പേര് അർമാൻ..എല്ലാവരും മനു എന്ന് […]

Continue reading

വെറും കളി? [വില്ലൻ]

വെറും കളി? Verum Kali | Author :  Villan   ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ മുഴുനീള കമ്പി പരീക്ഷണമാണ്…? എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയുക…? പിന്നെ വില്ലൻ 6 എഴുതുന്നുണ്ട്…Don’t Worry about it…ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തട്ടിക്കൂട്ടിയതാണ്…?? ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക് ചെയ്യുക…മറക്കാതെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക…✌️? അപ്പൊ തുടങ്ങാം അല്ലെ…. “എടാ മൈരേ..അതെന്റെ പൂറാണ്… അല്ലാതെ PVC പൈപ്പ് അല്ലാ…ഒരു മയത്തിൽ ചെയ്യ്…”…ഗീത അലമുറയിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു… ആ മൈരേ വിളി…അത് എനിക്കുള്ളതാണ്..എന്നെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ…പേര് അർമാൻ..എല്ലാവരും മനു എന്ന് […]

Continue reading