എന്റെ രേഷ്മ ചേച്ചി [വികാരജീവി]

എന്റെ രേഷ്മ ചേച്ചി Ente Reshma chechi | Author : Vikaarajeevi എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അടുത്ത നടന്ന ഒരു സംഭവം ആണ് ഇത്.. ഈ കഥയിലെ നായിക എന്റെ അയൽവക്കത്തുള്ള രേഷ്മ ചേച്ചി ആണ്. ചെറുപ്പത്തിൽ വീടിനടുത്തുള്ള എല്ലാം കുട്ടികളും കളിച്ചുവളരുന്ന പോലെ ഞങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കളിച്ചുവളർന്നതാണ്. മറ്റേ കളി അല്ലാട്ടോ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചിയോടുള്ള എന്റെ നോട്ടം വേറെ തരത്തിൽ ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങി. നല്ല ഒരു ഒത്ത ചരക്ക് […]

Continue reading