മുല സൂപ്പറാ 2 [വേണു]

മുല സൂപ്പറാ 2 Mula Supera Part 2 | Author : Venu Previous Parts   ആപാദചൂഡം   കുളിര് കോരി ഇട്ട   രതി മുഹൂർത്തങ്ങൾ   തനിക്കായി നൽകിയ   ഭഗത്…. ഒരു കാമദേവനാണ് എന്ന്   ഉഷയ്ക്ക് തോന്നി…. വേണ്ടതിലേറെ   വലിപ്പമുള്ള   ഭഗത്തിന്റെ  കുണ്ണ… തന്റെ ആഴങ്ങളിൽ   നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ  സൃഷ്ടിച്ച രതി സുഖം   ജീവനുള്ള കാലം വരെ   ഉഷയെ   കോരിത്തരിപ്പിക്കും, തീർച്ച…. ഇണ ചേരാൻ  ഉഷ   കാണിച്ച അമിത താല്പര്യം    വേഴ്ച്ച  […]

Continue reading

മുല സൂപ്പറാ [വേണു]

മുല സൂപ്പറാ Mula Supera | Author : Venu   വീട്ട ജോലി   നല്ല  മാന്യത ഉള്ള തൊഴിൽ ആക്കി മാറ്റി എടുത്തവളാണ്, ഉഷ… മിക്കവരും കേവലമായി കണ്ടിരുന്ന  വീട്ട് ജോലി ഒരു അന്തസുള്ള   തൊഴിൽ ആയി   കാണാൻ തുടങ്ങിയതിൽ ഉഷ   വഹിച്ച പങ്ക്   ചെറുതല്ല… തട്ടുമ്പുറത്തു  വീട്ടിലെ   ജോലിക്കാരി ആണ്   ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴുകാരി   ഉഷ… പ്രശസ്തമായ തറവാടാണ്   തട്ടുമ്പുറം തറവാട്… നല്ല സമ്പദ് സ്ഥിതിയും   ആൾ സ്വാധീനവും   ഉള്ള  തറവാടിന് ആ   നാട്ടിൽ വലിയ […]

Continue reading