വസന്തകാല ഓർമ്മകൾ

വസന്തകാല ഓർമ്മകൾ Vasanthakaala Ormakal Kambikatha bY:Gauri Nandana @kambikuttan.net ഞാൻ സനൽ ശാസ്താംകോട്ടയാണ് സ്വദേശം. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവിസ്മരണിയമായ ചില ഏടുകൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവക്കുകയാണ്. +2 പഠനശേഷം എറണാകുളത്ത് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോയ സമയം ദൂരക്കൂടുതലായതിനാൽ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിച്ചത്.എന്നും ഉച്ചവരെയേ ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അതു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോകാം 6:30ന് ഹോസ്റ്റലിൽ കയറിയാൽ മതി. ഹോസ്റ്റലി തൊട്ടടുത്തൊരു സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നു.എന്നും അവിടെ വായിനോട്ടമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോബി നിലവസ്ത്രത്തിൽലുള്ള പെൺമണികളെയും നോക്കി യങ്ങ് നിൽക്കും. അങ്ങനെ […]

Continue reading