സുഖമുള്ള രാത്രികൾ [valmiki]

സുഖമുള്ള രാത്രികൾ Sukhamulla Raathrikal | Author : Valmiki ഈ കഥ വെറും സാങ്കല്പികം എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.ഈ കഥയിൽ incest അടങ്ങിയതിനാൽ താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക . ചെറുകഥ ആണ്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. 12 ആം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആണ് എനിക്ക് അമ്മ ആദ്യമായി ഗുലാബ് ജാം ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. മധുരംകൊണ്ടും മൃദുലതകൊണ്ടും ആ ഗുലാബ് ജാം എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ലാരുന്നു. മധുര പാനിയിൽ മുങ്ങി കിടകുംതോറും അതിന്റെ മൃദുലത […]

Continue reading

A HAPPY FAMILY 3 [Valmiki]

A HAPPY FAMILY 3 Author : Valmiki | Previous Part   മുലപ്പാൽ ഇഷ്ടം ഉള്ളവർ കുറേപേർ കാണും എന്ന് കരുതുന്നു. അത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് സ്വന്തം അമ്മയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കും.(വേറെ ആരുടേയെകിലും ഭാര്യാ ആയാലും കിട്ടും…. 🙂 ) ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിച്ചതും ആകെ കുടിച്ചിട് ഉള്ളതും അമ്മയുടെ പാൽ തന്നെയാട്ടോ… ഇതിൽ കുറച്ചു കാമം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇൻസെസ്റ് ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തവർ ഷെമിക്കുക. ഭാഗം 6 […]

Continue reading

A HAPPY FAMILY 2 [Valmiki]

A HAPPY FAMILY 2 Author : Valmiki | Previous Part   ഭാഗം -3 ഒരു എയർപോർട്ട് യാത്ര. എന്റെ അമ്മ, ജെസ്സി എന്ന് വീട്ടിൽ വിളിക്കും. ശെരിക്കും ഒള്ള പേര് ഒരു വെറൈറ്റി പെരാട്ടോ, അത് ചിലപ്പോൾ ഫേസ്ബുക് ഇൽ തന്നെ 10il താഴെയേ കാണു… 🙂 അമ്മ വളർന്നത് ഒരു മഠത്തിലാണ് . വീട്ടിലെ അന്നത്തെ രീതികൾ അത്ര നല്ലതല്ലാത്തത്കൊണ്ട് അമ്മയുടെ അമ്മ തന്നെയാണ് മഠത്തിൽ കൊണ്ടാക്കിയത്. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാരുന്നു […]

Continue reading

A HAPPY FAMILY [Valmiki]

A HAPPY FAMILY Author : Valmiki   ആമുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ സംഭവത്തിൽ നിന്നും
തുടങ്ങാം എന്ന് കരുതുന്നു. ‘ഇൻസെസ്റ് ‘ ചായിവുണ്ടങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക, ഞാൻ ഒരു
പരുതിക്കപ്പുറം ഇൻസെസ്റ്. ഉം ആയി യോജിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എഴുതുന്നത് സാങ്കല്പികം ആയി
മാത്രം കരുതുക. എന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടതും അറിഞ്ഞതും ആയ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ
എഴുതുന്നതെകിലും കഥയിലെ ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക് എവിടെയെകിലും പരിജയം തോന്നിയാൽ
സാങ്കല്പികം എന്ന് മാത്രം കരുതുക. ഭാഗം ഒന്ന്- അമ്മ. […]

Continue reading

A HAPPY FAMILY [Valmiki]

A HAPPY FAMILY Author : Valmiki   ആമുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ സംഭവത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം എന്ന് കരുതുന്നു. ‘ഇൻസെസ്റ് ‘ ചായിവുണ്ടങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക, ഞാൻ ഒരു പരുതിക്കപ്പുറം ഇൻസെസ്റ്. ഉം ആയി യോജിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എഴുതുന്നത് സാങ്കല്പികം ആയി മാത്രം കരുതുക. എന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടതും അറിഞ്ഞതും ആയ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നതെകിലും കഥയിലെ ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക് എവിടെയെകിലും പരിജയം തോന്നിയാൽ സാങ്കല്പികം എന്ന് മാത്രം കരുതുക. ഭാഗം ഒന്ന്- അമ്മ. […]

Continue reading

🎨ചായം 🔞 [വാല്മീകി]

🎨ചായം 🔞1 Chayam | Author : Valmiki   ആദ്യകഥയാണ്,  നിങ്ങളിൽനിന്നും പിന്തുണ പ്രേതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കഥ ആരംഭിക്കുന്നു. പെട്ടെന്നൊരൊച്ചകേട്ടാണ്  ഞാൻ ഉണർന്നതു, പുറത്ത് അമ്മ വിളിക്കുകയാണ്‌. ഉണ്ണി.. ഉണ്ണി… എന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത്‌, ഉറക്കം പോയതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ഞാൻ ചാടിയെഴുന്നേറ്റു നോക്കുമ്പോൾ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ പട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുകയാണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരുകല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും അതോടിക്കളഞ്ഞിരുന്നു പുറകെപോയിട്ടും രക്ഷയില്ല. തിരികെവന്നു നോക്കുമ്പോൾ അമ്മ കരയുകയാണ്. അമ്മായിങ്ങനെയാണ് ജീവികളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ്. വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു ഫാമുതന്നെയുണ്ട്. പോയത് പോയി നമുക്കൊരെണ്ണം […]

Continue reading