ജന്മാന്തരങ്ങൾ 4 [Mr Malabari]

ജന്മാന്തരങ്ങൾ 4 Reincarnation Part 4 | Author : M.r Malabari [ Previous Part ]   ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അത് വായിച്ച ശേഷം മാത്രം ഈ ഭാഗം വായിക്കുക   ഒരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം പൂനെ നഗരത്തിൽ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെ നര നായാട്ട്   ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നാലു പേർ മൃഗീയമായി കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു   കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി ദേവ് കുമാർ സഹുവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങൾ […]

Continue reading

ജന്മാന്തരങ്ങൾ 3 [Mr Malabari]

ജന്മാന്തരങ്ങൾ 3 Reincarnation Part 3 | Author : M.r Malabari [ Previous Part ] കെ കെ സൗഹൃദം ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതാൻ എന്നെ സഹായിച്ച തമ്പുരാൻ ,ലവ്വർ ബ്രോ , അഖിൽ , രാഹുൽ പി വി, ഹൈദർ മരക്കാർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഹൃദയത്തിൻറെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു ആരെയെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി കഷ്മിക്കണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ല   ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ അത് […]

Continue reading

ജന്മാന്തരങ്ങൾ 2 [Mr Malabari]

ജന്മാന്തരങ്ങൾ 2 Reincarnation Part 2 | Author : M.r Malabari [ Previous Part ]
ആദ്യഭാഗം വായിക്കത്തവർ അത് വായിച്ച ശേഷം മാത്രം ഇത് വായിക്കുക… തടാകത്തിന്
മുകളിലൂടെ പറന്ന രണ്ടു ഇണപക്ഷിളിൽ ഒന്ന് ഓള പരപ്പിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് മുങ്ങി
അതിന്റെ കൊക്കിൽ ഒരു മൽസ്യത്തേയും കൊത്തിയെടുത്ത് ആകാശ നീലിമയുടെ അനന്ത
വിശാലതയിലൂടെ എങ്ങോ പറന്നകന്നു… “”” ഉച്ചവെയിലിന്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ തിളങ്ങുന്ന
ഓളപ്പരപ്പ് ഗംഗാ നദിയിൽ ആയിരം മൺ ചിരാതുകൽ തെളിഞ്ഞ പ്രതീതി […]

Continue reading

ജന്മാന്തരങ്ങൾ 2 [Mr Malabari]

ജന്മാന്തരങ്ങൾ 2 Reincarnation Part 2 | Author : M.r Malabari [ Previous Part ] ആദ്യഭാഗം വായിക്കത്തവർ അത് വായിച്ച ശേഷം മാത്രം ഇത് വായിക്കുക… തടാകത്തിന് മുകളിലൂടെ പറന്ന രണ്ടു ഇണപക്ഷിളിൽ ഒന്ന് ഓള പരപ്പിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് മുങ്ങി അതിന്റെ കൊക്കിൽ ഒരു മൽസ്യത്തേയും കൊത്തിയെടുത്ത് ആകാശ നീലിമയുടെ അനന്ത വിശാലതയിലൂടെ എങ്ങോ പറന്നകന്നു… “”” ഉച്ചവെയിലിന്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ തിളങ്ങുന്ന ഓളപ്പരപ്പ് ഗംഗാ നദിയിൽ ആയിരം മൺ ചിരാതുകൽ തെളിഞ്ഞ പ്രതീതി […]

Continue reading

ജന്മാന്തരങ്ങൾ [Mr Malabari]

ജന്മാന്തരങ്ങൾ Reincarnation | Author : M.r Malabari   ഇത് ഒരു സാങ്കല്പിക
നോവലാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായോ ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞവരുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.
നോവൽ” ജൻമാന്തരങ്ങൾ ( reincarnation) ഇത് മൂന്ന് ജന്മങ്ങളായി തുടരുന്ന ഒരിക്കലും
വേർപിരിയാത്ത രണ്ടു ഹ്രദയങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന്റെ കഥയാണ്. “””ഉമ്മാ ….,. ഉമ്മാ,…,..
ആ…. എന്താടാ….,.. ഈ ചെക്കൻ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചീറി നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ
വിളിച്ചു കൂട്ടൂലോ… “””പെണ്ണ് കെട്ടാൻ ഉള്ള പ്രായം ആയി എന്നിട്ടും കിടക്കപായയിൽ
കിടന്നു ചീറുന്നു […]

Continue reading

ജന്മാന്തരങ്ങൾ [Mr Malabari]

ജന്മാന്തരങ്ങൾ Reincarnation | Author : M.r Malabari   ഇത് ഒരു സാങ്കല്പിക നോവലാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായോ ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞവരുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. നോവൽ” ജൻമാന്തരങ്ങൾ ( reincarnation) ഇത് മൂന്ന് ജന്മങ്ങളായി തുടരുന്ന ഒരിക്കലും വേർപിരിയാത്ത രണ്ടു ഹ്രദയങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന്റെ കഥയാണ്. “””ഉമ്മാ ….,. ഉമ്മാ,…,.. ആ…. എന്താടാ….,.. ഈ ചെക്കൻ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചീറി നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടൂലോ… “””പെണ്ണ് കെട്ടാൻ ഉള്ള പ്രായം ആയി എന്നിട്ടും കിടക്കപായയിൽ കിടന്നു ചീറുന്നു […]

Continue reading