ഞാൻ 1 [മിഥുൻ]

ഞാൻ 1 Njaan Part 1 | Gay   ഹെലോ ഫ്രണ്ട്സ്.ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം ഇത് റിയൽ സ്റ്റോറി ആണ്. അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ എരിവും പുളിയും ഒന്നും പ്രതീഷിക്കേണ്ട.അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ കഥയും ആണ് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം. ഞാൻ മിഥുൻ ഇപ്പൊ ബിടെക് കഴിഞ്ഞു.ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഞാൻ സേലം ( തമിഴ്നാട്) ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആണ്.എന്റെ വീട് ആലപ്പുഴ ആണ്.10 മണിക്കൂറോളം ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ […]

Continue reading