ജോണിയുടെ അമ്മ ജീന ആന്റി പൊളി സാനം 1 [SKVN]

ജോണിയുടെ അമ്മ ജീന ആന്റി പൊളി സാനം 1 Johniyude Amma Jeena Aunty Poli Sanam 1 | Author : SKVN   ആറ്റിങ്ങലിൽ ഒരു പ്രഭാതം .സമയം രാവിലെ 7 മണിയായി. നല്ല തണുപ്പ് ഉള്ള രാവിലെ ആണെങ്കിൽ സ്ഥിരം മുറ്റം അടിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടു പലചരക്കുകട നടത്തുന്ന മനോജേട്ടൻ ഉണർന്നു.നിലത്തു കിടന്ന ലുങ്കിയിൽ ഇന്നലെ ജീനയെ ഓർത്തു വിട്ട വാണത്തിന്റെ കറ ഉണങ്ങി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ലുങ്കി നേരെ എടുത്തിട്ട് ഫാൻ […]

Continue reading