ഞാനും സൈനൂം ഉമ്മയും 1

ഞാനും സൈനൂം ഉമ്മയും Njanum Sainum Ummayum Part 1 bY sabith shahina ഞാൻ സാബിത്  ഇപ്പോള്  +2 കഴിഞ്ഞു അബ്രോഡ് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. എനിക്ക് എനിക്ക് ഉമ്മ മാത്രമൊള്ളു .  ഉമ്മാന്റെ പേര് ഷാഹിന. എന്റെ നാട് കണ്ണൂർ ആണ് ഉപ്പ മരിച്ചത് എനിക്ക് 2 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് ഉമ്മാന്റേം ഉപ്പാൻറേം നിക്കാഹ് (വിവാഹം ). അന്ന്‌ ഉമ്മാക്ക് ഒരു 15 വയസ് പ്രായം ഉപ്പാക് 25 വയസും. ഉമ്മാനെ കാണാൻ നല്ല മൊഞ്ചായിരുന്നു […]

Continue reading