ഞങ്ങള്‍ മൂന്നുപേര്‍

ഞങ്ങള്‍ മൂന്നുപേര്‍ Njangal Moonnuper bY Rajusasi   ഞാൻ രാജു . ഇതു ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും അവന്റെ അമ്മയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു അനുഭവം ആണ്. ഞങ്ങൾ +2 വിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം. ഞങ്ങൾ ബാല്യകാല കൂട്ടുകാർ ആണ്, അതുകൊണ്ടു തന്നെ എല്ലാകാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ തുറന്നു പറയാറും ഉണ്ട്. അങ്ങിനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് എന്റെ ഫാമിലി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു വർഷം നഷ്ട്ടമാകും എന്നോർത്തു എന്നോട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നോളൻ പറഞ്ഞു […]

Continue reading