കലിപ്പത്തി ടീച്ചറും കാന്താരി സ്റ്റുഡന്റും 1 [ന്യൂ ജെൻ തമ്പുരാട്ടി]

കലിപ്പത്തി ടീച്ചറും കാന്താരി സ്റ്റുഡന്റും 1 Kalippathi Teacherum Kanthari Studentum Part 1  Author : Newgen Thamburatti ലെസ്ബിയൻ സ്റ്റോറി ആണ്. താല്പര്യം ഉള്ളവർ വായിച്ചാൽ മതി. താങ്ക്സ്. ഞാൻ തുഷാര. സ്ഥലം കോട്ടയം. വയസ് – 21. 1 വർഷം മുൻപത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷം മുൻപ് തൊട്ട് തുടങ്ങിയ എക്സ്പീരിയൻസസ്സ്.   ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു പേരുകേട്ട വുമൺസ് ഓൺലി കോളേജിലായിരുന്നു. […]

Continue reading