പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ [Muyalundappi]

പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ Pallipperunnal | Author : Muyalundappi   എന്റെ പേര് സർഷീൻ,എന്റെ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന ടൈമിലെ ഒരു സംഭവം പറയാം… ആദ്യ വ൪ഷം ബി എക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഫെയ്സ്ബുക്ക് തുടങ്ങുന്നത്…. അന്നേരം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ സജഷനിൽ വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു,അവളും തുടക്കക്കാരിയായിരുന്നു… അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴത്തെ ആകാംക്ഷയിലും മറ്റും റിക്വസ്റ്റ് ആക്സപ്റ്റ് ചെയ്തു…ആകാംക്ഷക്ക് കാരണം അന്ന് ഫെയ്സ്ബുക്ക് ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ… റിക്വസ്റ്റൊക്കെ വളരെ വിരളമാണ്… അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു.. അവൾ […]

Continue reading