അറക്കൽ മൂസാഹാജിയുടെ കുടുംബം [MP]

അറക്കൽ മൂസാഹാജിയുടെ കുടുംബം Arakkal Moosahajiyude Kudumbam | Author : MP ഇതൊരു നിഷിദ്ധസംഗമം കഥ ആണ്. താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക. പല കഥകളും വായിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ചിലപ്പോ അതിൽ ചിലത് ഈ കഥയെ സ്വാതീനിച്ചിരിക്കും അത് തികച്ചും യതിർച്ഛികം മാത്രം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു കഥ പൂർത്തിയാക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റു തിരക്കുകൾ ഉള്ളതിനാൽ. അങ്ങനെ എഴുതുന്ന കഥകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ സുഖം […]

Continue reading

തലമുറകൾ 2 [MP]

തലമുറകൾ 2 Thalamurakal Part 2 Author : MP Previous Part [Part 1]   ആദ്യ ഭാഗത്തിന് തന്ന സപ്പോർട്ടിന് നന്ദി. രണ്ടാം ഭാഗം നേരത്തെ എഴുതി തുടങ്ങിയെങ്കിലും തീർക്കാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തു. ഈ ഭാഗം കുറച്ചു പേജുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളു ക്ഷമിക്കണം. അടുത്ത ഭാഗവുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരാൻ ശ്രമിക്കാം. അന്ന് രാത്രി ഉമ്മിയുടെ നഗ്ന മേനിയും ഉപ്പുപ്പയുമായുള്ള കളിയും മനസിൽ ഓർത്ത് 3 തവണ വാണം അടിച്ചു. അന്നത്തെ ദിവസം […]

Continue reading