ആദ്യാനുഭവം 1

ആദ്യാനുഭവം 1 Adyanubhavam Author : PRABHAMANI   ഞാന്‍ പ്രഭാമണി എലാവരും മണി എന്ന് വിളിക്കും എന്‍റെ ആദ്യ അനുഭവം ആണ് പറയാന്‍ പോകുന്നത് ഇഷ്ട്ടപെടുമോ ആവോ !.1982ല്‍ നടന്ന സംഭവം ആണ് . 10 ആം ക്ലാസ്സില്‍ പഠിക്കുന്നസമയം ഓണപരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയം  വാണമടിയും കൊച്ചുപുസ്തകവും ആയി നില്‍ക്കുന്നകാലം .അയാല്‍വാസി നബീസ താത്തയുടെ മകള്‍ മുനീറ അവള്‍ 9 ആം ക്ലാസ്സില്‍ പഠിക്കുന്നു കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റുവരുമ്പോള്‍ അവള്‍ മുറ്റം അടിക്കുന്നതാണ് കാണുക .അങ്ങനെ […]

Continue reading