എന്റെ ഷൈലിൻ ആന്റി [Arun Kumar]

എന്റെ ഷൈലിൻ ആന്റി Ente Shelin Aunty | Author : Arun Kumar   എന്റെ പേര് കാർത്തിക്. ഞാൻ  പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം. ഞാൻ  നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. നല്ല ആരോഗ്യവും. കാണാനും നല്ല ഭംഗി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ടീച്ചർമാർക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അമ്മമാർക്കും എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും കാര്യവുമൊക്കെ […]

Continue reading