Kunna Bagyam2

കുണ്ണ ഭാഗ്യം 2   അന്നത്തെ കുളി സീൻ കനൽ കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നല്ല
വഴക്ക് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കയാണ്.ഞാൻ വേഗം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പുറത്തേക്കു പോയി സ്കൂൾ
തുറക്കാൻ ഇനിയും ദിവസങ്ങള് ബാക്കിയാണ്.ഞാൻ വീട്ടില് എത്തുമ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് 7 മണി
ആയിക്കാണും.എല്ലാവരും ടീവിയുടെ മുൻപിൽ ആണ്.കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ചോറുണ്ട് എല്ലാവരും
കിടക്കാൻ പോയി.അപ്പോൾ വീണ്ടും ചെരിയച്ചനും ചെറിയമ്മയും തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ
വഴക്ക്.ചെറിയമ്മ മുറി വിട്ടു എന്റെ മുറിയില വന്നു കിടന്നു.എന്റെ മുറിയിൽ കട്ടിൽ […]

Continue reading

Kunna Bagyam2

കുണ്ണ ഭാഗ്യം 2   അന്നത്തെ കുളി സീൻ കനൽ കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നല്ല വഴക്ക് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കയാണ്.ഞാൻ വേഗം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പുറത്തേക്കു പോയി സ്കൂൾ തുറക്കാൻ ഇനിയും ദിവസങ്ങള് ബാക്കിയാണ്.ഞാൻ വീട്ടില് എത്തുമ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് 7 മണി ആയിക്കാണും.എല്ലാവരും ടീവിയുടെ മുൻപിൽ ആണ്.കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ചോറുണ്ട് എല്ലാവരും കിടക്കാൻ പോയി.അപ്പോൾ വീണ്ടും ചെരിയച്ചനും ചെറിയമ്മയും തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ വഴക്ക്.ചെറിയമ്മ മുറി വിട്ടു എന്റെ മുറിയില വന്നു കിടന്നു.എന്റെ മുറിയിൽ കട്ടിൽ […]

Continue reading