ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 2 [Sagar Kottappuram]

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 2 Deepuvinte Valechi Part 2 | Author : Sagar Kottappuram
Previous Part   വാതിൽ അടച്ചു വല്യേച്ചി എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു . ഞാൻ പേടിച്ച പോലെ
അവളിൽ കലിപ്പ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്തോ ആ പഴയ പുഞ്ചിരി മിസ്സിംഗ് ആണ് .അതുകൊണ്ട്
തന്നെ എന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പും ഉയർന്നു !ചെയ്തുപോയ മണ്ടത്തരം ഓർത്തു ഞാൻ അവൾക്കു മുൻപിൽ
നാണംകെട്ടു മുഖം ഉയർത്താനാകാതെ അപ്പോഴും തലതാഴ്ത്തി നിന്നു . വല്യേച്ചിയും എന്റെ
നിൽപ്പ് […]

Continue reading

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 2 [Sagar Kottappuram]

ദീപുവിന്റെ വല്യേച്ചി 2 Deepuvinte Valechi Part 2 | Author : Sagar Kottappuram Previous Part   വാതിൽ അടച്ചു വല്യേച്ചി എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു . ഞാൻ പേടിച്ച പോലെ അവളിൽ കലിപ്പ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്തോ ആ പഴയ പുഞ്ചിരി മിസ്സിംഗ് ആണ് .അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പും ഉയർന്നു !ചെയ്തുപോയ മണ്ടത്തരം ഓർത്തു ഞാൻ അവൾക്കു മുൻപിൽ നാണംകെട്ടു മുഖം ഉയർത്താനാകാതെ അപ്പോഴും തലതാഴ്ത്തി നിന്നു . വല്യേച്ചിയും എന്റെ നിൽപ്പ് […]

Continue reading

മിണ്ടാപെണ്ണ്‍

മിണ്ടാപെണ്ണ്‍ Mindapennu bY Kottapuram എന്റെ പേര് അമൽ. ഞാൻ പ്ലസ് ടൂ ക്സാഎം കഴിഞ്ഞു റിസൾട്ട് കാത്തു ഇരിക്കുന്നു. എന്റെ വീട് ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്താണ്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശത്തു ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകാറില്ല. ഒരുമാസം മുമ്പാണ് എന്റെ വീടിന്റെ ഔട്ട് ഹവുസിൽ ഒരു ഫാമിലി താമസിക്കാൻ വന്നത്. ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന മോളും. പകൽ അച്ഛനും അമ്മയും ജോലിക് പോകും. മകൾക്ക് പരീക്ഷ ആയതിനാൽ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കും. അവരുടെ പേര് […]

Continue reading