കന്യകയായ ടീച്ചറും വീണയും കണ്ടലോകം 4 [Ram]

കന്യകയായ ടീച്ചറും വീണയും  കണ്ടലോകം 4 Kanyakayaya Teacherum Veenayum Kanda Lokam Part 4 Author : Ram | [ Previous Part ]   ഞാൻ റാം . കുറച്ചു താമസിച്ചു പോയി. ക്ഷമിക്കണം. തിരക്കായി പോയി .. തന്ന സപ്പോർട്ടിത്തിനു നന്ദി.. കമന്റുകൾ തരുക .. എന്നാലെ എഴുതാനുള്ള താല്പര്യം വരു.. കൂടാതെ ലൈക്കും .. തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടി കാട്ടുക.. പരിഹരിക്കാം … തുടരുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്നു വൈകിട്ട് ആയെങ്കിൽ എന്ന് […]

Continue reading

കന്യകയായ ടീച്ചറും വീണയും കണ്ടലോകം 3 [Ram]

കന്യകയായ ടീച്ചറും വീണയും  കണ്ടലോകം 3 Kanyakayaya Teacherum Veenayum Kanda Lokam Part 3 | Author : Ram [ Previous Part ]   ഞാൻ റാം. നൽകിയ . സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി. എല്ലാവരു അഭിപ്രായം പറയുക. അപ്പോഴെ എഴുതാനുള്ള മനസ്സു വരു. ഇഷ്ട പെട്ടാൽ ലൈക്കും അടിക്കുക .. പേജ് കുറവായിരിക്കും അടുത്തതിൽ പരിഹരിക്കാം തിരക്കുകൾ കൂടുന്നു അതാണ് കാര്യം .. തുടരുന്നു     വീണ ഉമ്മറത്തിരുന്ന പാൽ എടുത്തു […]

Continue reading

കന്യകയായ ടീച്ചറും വീണയും കണ്ടലോകം 2 [Ram]

കന്യകയായ ടീച്ചറും വീണയും  കണ്ടലോകം 2 Kanyakayaya Teacherum Veenayum Kanda Lokam Part 2 | Author : Ram [ Previous Part ]   ഞാൻ നിങ്ങളു റാം .. ആദ്യ ഭാഗത്തു തന്ന സപ്പോർട്ടിനു നന്ദി .. ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ സാങ്കല്പികമാണ്… ലോജിക്ക് നോക്കി കഥ വായിക്കാരുത്.. പോരയ്മകൾ ഉണ്ടെന്നു അറിയാം.. അടുത്ത പാർട്ടിൽ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം … ഇതു മുന്നേ എഴുതി പോയി ക്ഷമിക്കണം തുടങ്ങാം … അവനു […]

Continue reading

കന്യകയായ ടീച്ചറും വീണയും കണ്ടലോകം [Ram]

കന്യകയായ ടീച്ചറും വീണയും  കണ്ടലോകം 1 Kanyakayaya Teacherum Veenayum Kanda Lokam Part 1 | Author : Ram   ഇന്നലത്തെ വെള്ളമടിയുടെ ഹാങ് ഓവർ കാരണം നേരം വെളുത്തതുപോലും അറിഞ്ഞില്ല കതകിലെ ശക്തമായ മുട്ടലിന്റെ ശബ്ദം കാരണം ചാടി എണീറ്റു ആദി. ടക് ടക്……. എടാ ആദി നീ എണീക്കണില്ലേ നേരം ഒരു പാടയി.. പുറത്തു നിന്നു വീണേച്ചിയുടെ ഒച്ച. ആദി വാതിൽ തുറന്നു. ചായയുമായി ചേച്ചി മുന്നിൽ. വീണ: “നീ ഇന്നലെ […]

Continue reading

അനുവാദം 2014 [POV] 2 [സംഗീത]

അനുവാദം 2014 [POV] 2 Anuvadam Part 2  | Author : Sangeetha     ( വയനകാർക്കുള്ള
കുറിപ്പ്:- പഴയ ഭാഗം ഞാൻ വെറുതെ എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ
വായിച്ചു..പേജ് കൂട്ടിയെഴുതാൻ ഞാൻ ശ്രേമിക്കാം.. മലയാളം കീബോര്ഡിലാണ് എഴുതുന്നത്
തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായാൽ ക്ഷമിക്കുക… _/_) പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സുമലത ചേച്ചീടെ
വീട്ടിലേക് പോയി. കാളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു കുറച്ഛ് താമസിച്ചാണ് വാതിൽ തുറന്നത്. വാതിൽ
തുറന്നത് മനുവായിരുന്നു. എനിക്ക് അവന്റെ മുൻപിൽ […]

Continue reading

അനുവാദം 2014 [POV] 2 [സംഗീത]

അനുവാദം 2014 [POV] 2 Anuvadam Part 2  | Author : Sangeetha     ( വയനകാർക്കുള്ള കുറിപ്പ്:- പഴയ ഭാഗം ഞാൻ വെറുതെ എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു..പേജ് കൂട്ടിയെഴുതാൻ ഞാൻ ശ്രേമിക്കാം.. മലയാളം കീബോര്ഡിലാണ് എഴുതുന്നത് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായാൽ ക്ഷമിക്കുക… _/_) പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സുമലത ചേച്ചീടെ വീട്ടിലേക് പോയി. കാളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചു കുറച്ഛ് താമസിച്ചാണ് വാതിൽ തുറന്നത്. വാതിൽ തുറന്നത് മനുവായിരുന്നു. എനിക്ക് അവന്റെ മുൻപിൽ […]

Continue reading