കാമുകിക്കൊപ്പമുള്ള ദിവ്യാനുഭവങ്ങൾ 1

കാമുകിക്കൊപ്പമുള്ള ദിവ്യാനുഭവങ്ങൾ Kaamukikkoppamulla Divyanubhavangal | Author : Meera   കല്യാണം എല്ലാം അടിച്ചു പൊളിച്ചു ഞങ്ങൾ റൂമിൽ എത്തി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബസ് ഇൽ നല്ല തീര്കായിരുന്നു, അങ്ങനെ വന്ന ഷീണം എല്ലാം ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങി തീർത്തു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഒൻപതു മണി ആയി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ, കോളേജിൽ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്‌സ്ഇനെ എല്ലാം വിളിച്ചു എഴുന്നേപിച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലാരും കോളേജിൽ പോകാൻ റെഡി ആയി, പണി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അപാർട്മെന്റിന്റെ താഴെ […]

Continue reading