ഭർത്താവിന്റെ സ്വപ്‍നം [ജിന്ന്21]

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വായനകാരെ, എന്റെ ആദ്യ കഥയിൽ സംഭവിച്ച പാളിചാകൾ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു തന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപെടുത്തുന്നു. ഇ എഴുതുന്ന കഥയിലും ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകളിലും ഞ്ഞിങ്ങളുട അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തണം. ഭർത്താവിന്റെ സ്വപ്‍നം 2 Bharthavinte Swapnam Part 2 | Author : Jin21 അങ്ങനെ അന്ന് നടന്ന സംഭവത്തിനു ശേഷം ഞാനും ലിസി യും കൂടി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഒരാഴ്ചത്തെ ടൂർ കുട്ടികളെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയെട്ടു ഞാനും ലിസിയും […]

Continue reading

ഭർത്താവിന്റെ സ്വപ്‍നം [ജിന്ന്21]

ഭർത്താവിന്റെ സ്വപ്‍നം Bharthavinte Swapnam | Author : Jin21   എന്റെ ഫസ്റ്റ് കഥയാണ് കുറെ മിസ്റ്റേക്ക്സ് ഉണ്ടാകും എന്നോട് ഷെമികണം.. ഇഷ്ടപെട്ടാൽ ഒരു ലോഡ് വെറൈറ്റി കഥകൾ എന്റെ കൈയിൽ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം… എന്റെ പേര് റോയ് 36 വയസ്സ് ഭാര്യ ലിസ്സി 32 വയസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു കുട്ടികൾ ജോൺ 6 വയസ്സ് ജോയൽ 3 വയസ്സ് ഇനി കഥയിൽ ലോട്ട് കടക്കാം. എന്റെ കുടുംബം നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു […]

Continue reading