എന്‍റെ ഇത്താത്ത

എന്‍റെ ഇത്താത്ത bY:jaleel ഞാന്‍ ഇവിടെ പറയാന്‍ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിതജീവിതത്തിൽ നടന്ന യഥാര്‍ത്ഥ സംഭവസംഭവമാണ്. അന്ന് ഞാന്‍ +2 പഠിപഠിക്കുന്ന കാലം എന്റെ ജീവിതം മാറ്റിയ സംഭവം എന്റെ നായിക സ്വന്തം വാപ്പാടെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ പേര് സാജിദ. ഇത്താത്ത എന്ന് വിളിക്കും. ഇത്താക്ക് രണ്ടു പെണ്‍ മക്കള്‍ .ഒരാള്‍ ഒമ്പതിനാണ് മറ്റേതു അഞ്ചിലും. ഭര്‍ത്താവ് ഗൾഫിലാണ് .ആദ്യമൊക്കെ ഞാന്‍ രാത്രിയിൽ കിടക്കാന്‍ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എല്ലാ ഒഴിവ് ദിവസംദിവസങ്ങളും ഞാന്‍ വീട്ടില്‍ […]

Continue reading