അവൾ വന്ന വഴിയിൽ 2 [ഗോവർദ്ധൻ]

അവൾ വന്ന വഴിയിൽ 2 Aval Vanna Vazhiyil Part 2 | Author : Govardhan   ആദ്യം തന്നെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരോട് കഥ താമസിപിച്ചതിന്റെ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കഥയുടെ അടുത്ത ഭാഗത്തേയ്ക് കടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അഭിയും ശ്യാമും വീട്ടിൽ എത്തി ചേർന്നു.അഭിയ്ക് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതുപോലെ തന്നെ ശ്യാമിനും ആദ്യമായി പ്രണയം തോന്നിയ    പെണ്ണിനെ തന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റിയത്തിന്റെ അഹങ്കാരവും.വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബൈക്ക് കടനത്തും അഭി […]

Continue reading