അനിവാര്യം [Cuck Hubby]

അനിവാര്യം Anivaaryam | Author: Cuck Hubby പ്രേരണ: Husband’s boyfriend made me his bitch (Independent Translation) ഹാ.. ഹാ,, ഹാ,, പ്രദീപ്,,,, കുറച്ചൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടി അടിക്കു,,, ഹാ,, ഹൂ,,, ഉമ്മാ,,, എനിക്ക് വീണ്ടും വരുന്നു,,, നിർത്തല്ലേ പ്രദീപ്,, ഹാ,,,,,, !! അങ്ങനെ ഇന്ന് ഒരു രാത്രി കൊണ്ടു തന്നെ എനിക്കെൻറെ അഞ്ചാമത്തെ ഓർഗാസവും സംഭവിച്ചു, എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കു തന്റെ പാൽ നിക്ഷേപിച്ച ശേഷം പ്രദീപ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് തളർന്നു കിടന്നു!! തുടർച്ചയായുള്ള […]

Continue reading

ശാലീന സൗന്ദര്യം 01 [Kiran kumar]

ശാലീന സൗന്ദര്യം Shaalina Saundaryam Part 1 | Author : Kiran Kumar   കമ്പി കഥകൾ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും എന്റെ ഈ കഥ സമർപ്പിക്കുന്നു ——————————————— ഇനി കഥയിലേക് വരാം, എന്റെ പേര് കിരൺ, ഇപ്പോൾ പ്രായം 28, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഒരു തട്ടുകട കടയുണ്ട്, ഈ തട്ടുകടയാണ് എന്റെ ഭാഗ്യം. ഇനി ഒന്നുകൂടി കഥയിലേക്ക് വരാം. എന്റെ 19ആം വയസിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ്. ആക്കാലത്തു ഞാൻ ധാരാളം […]

Continue reading