അശ്വതി ചേച്ചി 1

അശ്വതി ചേച്ചി 1 Aswathi chechi part 1 bY Abhijith   എൻ്റെ പേര് അഭിജിത്ത് എനിക്ക്
മലയാളം ശരിക്ക് അറില്ല … ഞാൻ പഠിച്ചതു വളർന്നതു ഗുജറത്തിൽ …ഞാൻപറയാൻ പേകുന്ന കഥയല്ല
എൻ്റെ ജിവിതം അണ് എൻ്റെ പേര് അഭിജിത്ത് ഞാൻ incest lover അന്നു ഞാൻ ആലപ്പൂഴയിൽ
തമസിക്കുന്നു എന്റ വീട്ടിൽ അമ്മ അച്ഛൻ ഞാൻ ചേച്ചി അന്നു ഉള്ളത് അമ്മയുടെ പേര് മായ
എന്നും അച്ഛൻ്റ ബൈജു എന്നും ചേച്ചിയുടെ പേര് […]

Continue reading

അശ്വതി ചേച്ചി 1

അശ്വതി ചേച്ചി 1 Aswathi chechi part 1 bY Abhijith   എൻ്റെ പേര് അഭിജിത്ത് എനിക്ക് മലയാളം ശരിക്ക് അറില്ല … ഞാൻ പഠിച്ചതു വളർന്നതു ഗുജറത്തിൽ …ഞാൻപറയാൻ പേകുന്ന കഥയല്ല എൻ്റെ ജിവിതം അണ് എൻ്റെ പേര് അഭിജിത്ത് ഞാൻ incest lover അന്നു ഞാൻ ആലപ്പൂഴയിൽ തമസിക്കുന്നു എന്റ വീട്ടിൽ അമ്മ അച്ഛൻ ഞാൻ ചേച്ചി അന്നു ഉള്ളത് അമ്മയുടെ പേര് മായ എന്നും അച്ഛൻ്റ ബൈജു എന്നും ചേച്ചിയുടെ പേര് […]

Continue reading

രമ്യയുടെ രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ Part 1

രമ്യയുടെ രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ Ramyayude Rahasya Bandhangal bY [email protected] എന്റെ പേര് അഭിജിത് ,അഭിഎന്ന് വീട്ടുകാർ വിളിക്കും . പെരുമ്പാവൂരിൽ താമസിക്കുന്നു .വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ,’അമ്മ, അനിയൻ . എല്ലാവരെയുംപോലെ ബിടെക് എടുത്ത് എറണാകുളത്തു നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ട്രാഫിക് ദുരിതം ഒഴിവാക്കാൻ എറണാകുളത്തു തന്നെ താമസിക്കുന്നു. ജോലി കിട്ടി ഒരു വര്ഷം കഴിഞ്ഞു വീട്ടുകാർ എനിക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധു വഴി ആലുവയിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ […]

Continue reading

അമ്മയുടെ അതിരറ്റ സ്നേഹം

അമ്മയുടെ അതിരറ്റ സ്നേഹം Ammayude Athiratta Sneham Kambikatha bY:[email protected] എന്റെ പേര് അഭിജിത്ത്. എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും അമ്മയും ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ ആണ്. ഇടക്ക് നാട്ടിൽ വരും. അമ്മക്ക് ഏകദേശം 40 വയസായി.എനിക്ക് 16 വയസായി. ഞാൻ ഒറ്റ മോനാണ്.എന്റെ അമ്മ ഒരു സുന്ദരി തന്നെയായിരുന്നു.അച്ഛൻ അവസാനമായി ലീവിന് വന്ന് തിരിച്ച് പോയിട്ട് ഒരു മാസമായിട്ടൊള്ളു. അച്ഛൻ തിരിച്ച് പോയതിന് ശേഷം അമ്മ വല്ലാത്ത സംഘടത്തിലാണ്.ഞാൻ രാവിലെ കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ […]

Continue reading

ഞാനും പപ്പേട്ടനും 4

ഞാനും പപ്പേട്ടനും 4 njanum pappettanum kambi Kathakal Part – 4 bY:AbhiJith
www.kambikutta.net എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വായിക്കുവാന്‍ CLiCK ഹലോ നമസ്കാരം, ഞാൻ അഭി,
കഴിഞ്ഞ കഥയിൽ പേജ് കുറഞ്ഞു പോയതിൽ ക്ഷമിക്കുക…. കാലത്തേ തന്നെ ആരാണ് എത്ര ഉച്ചത്തിൽ
സംസാരിക്കുന്നെ. നല്ലൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു കിടന്ന ഞാൻ പ്രാകി കൊണ്ട് ഞെട്ടി എണീച്ചു ,
നല്ലൊരു സ്വപ്നം ആയിരുന്നു നാൻസി യുടെ മുലകൾ ഒക്കെ നക്കി കുടിക്കുന്ന രംഗം, റൂമിനു
വെളിയിൽ എത്തി, […]

Continue reading

ഞാനും പപ്പേട്ടനും 4

ഞാനും പപ്പേട്ടനും 4 njanum pappettanum kambi Kathakal Part – 4 bY:AbhiJith www.kambikutta.net എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വായിക്കുവാന്‍ CLiCK ഹലോ നമസ്കാരം, ഞാൻ അഭി, കഴിഞ്ഞ കഥയിൽ പേജ് കുറഞ്ഞു പോയതിൽ ക്ഷമിക്കുക…. കാലത്തേ തന്നെ ആരാണ് എത്ര ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നെ. നല്ലൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു കിടന്ന ഞാൻ പ്രാകി കൊണ്ട് ഞെട്ടി എണീച്ചു , നല്ലൊരു സ്വപ്നം ആയിരുന്നു നാൻസി യുടെ മുലകൾ ഒക്കെ നക്കി കുടിക്കുന്ന രംഗം, റൂമിനു വെളിയിൽ എത്തി, […]

Continue reading

രഘുവേട്ടനും രാജേഷും ഞാനും

രഘുവേട്ടനും രാജേഷും ഞാനും  Rakhuvettanum Rajeshum Njanum bY:AbhiJith എന്റെ പേര്
അഭിജിത് ഞാൻ കൊച്ചിയില് നിന്നുമാണ്‌. വയസ് 24 ആയി, ഏതു പണ്ട് നടന്ന കഥയാണ്,സെക്സ്
വിഷയങ്ങളിൽ പിച്ച വെച്ച് നടക്കുന്ന കാലം . ഫേസ്ബുക് ഫ്രണ്ട്‌സ് ഓക്കേ നിർബദ്ധിച്
ഒരു അക്കൗന്റ് ഉണ്ടക്കി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ ഓക്കേ ഫുൾ ട്ടൈം ഓൺലൈനിൽ കണമായിരുന്നു,
പിന്നെ ഞാനും അതിനു അടിമ പെട്ട് എന്ന് പറയാം, അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട്
റിക്വസ്റ്റ് വന്നു ഞാൻ അത് […]

Continue reading

രഘുവേട്ടനും രാജേഷും ഞാനും

രഘുവേട്ടനും രാജേഷും ഞാനും  Rakhuvettanum Rajeshum Njanum bY:AbhiJith എന്റെ പേര് അഭിജിത് ഞാൻ കൊച്ചിയില് നിന്നുമാണ്‌. വയസ് 24 ആയി, ഏതു പണ്ട് നടന്ന കഥയാണ്,സെക്സ് വിഷയങ്ങളിൽ പിച്ച വെച്ച് നടക്കുന്ന കാലം . ഫേസ്ബുക് ഫ്രണ്ട്‌സ് ഓക്കേ നിർബദ്ധിച് ഒരു അക്കൗന്റ് ഉണ്ടക്കി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ ഓക്കേ ഫുൾ ട്ടൈം ഓൺലൈനിൽ കണമായിരുന്നു, പിന്നെ ഞാനും അതിനു അടിമ പെട്ട് എന്ന് പറയാം, അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു ഞാൻ അത് […]

Continue reading

ഞാനും പപ്പേട്ടനും 3

Pappettanum Njanum 3 bY:[email protected] PART-01 | PART-02 Continue.. അങ്ങനെ 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു പപ്പെട്ടൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടു പുള്ളി എന്തോ എന്നിൽ നിന്നും അകന്നു പോയി വിളി ഇല്ല മെസ്സേജും ഇല്ല എനിക്കാകെ സങ്കടം വന്നു. പുലിയുടെ ഓർമ്മകൾ എന്നെ അലട്ടി കൊണ്ടി ഇരുന്നു. ഞാൻ എത്രയും അധികം അരുമായിട്ടും ഇഷ്ടത്തിൽ ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞങ്ങൾ കള മശ്ശേരി വീട് മാറി .  സാധങ്ങൾ എല്ലാം പായ്ക്ക് ചെയ്തു അച്ഛൻ വണ്ടിയിൽ കേറ്റി […]

Continue reading