ഹരികാണ്ഡം 6 [സീയാൻ രവി]

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, ഈ എളിയവന് നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിന് അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി
രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. ഈ ഭാഗത്തോടെ ഇതങ്ങു തീർക്കാനായിരുന്നു പരിപാടി, പക്ഷെ രാത്രികളിൽ
ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്നത് തീരാൻ ഇനിയുമൊരു ഭാഗം കൂടി വേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു.
എന്തായാലും എഴുതിയേക്കാം എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. വായിക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക.
വൈകിയതിൽ ക്ഷമിക്കുക, കുറച്ചു പരിപാടികളുമായി തിരക്കിലായിപ്പോയി. സസ്നേഹം സീയാൻ രവി
ഹരികാണ്ഡം 6 HariKhandam Part 6 | Authro : Seeyan Ravi | Previous Part   വസുമതി
[…]

Continue reading

ഹരികാണ്ഡം 6 [സീയാൻ രവി]

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, ഈ എളിയവന് നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിന് അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. ഈ ഭാഗത്തോടെ ഇതങ്ങു തീർക്കാനായിരുന്നു പരിപാടി, പക്ഷെ രാത്രികളിൽ ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്നത് തീരാൻ ഇനിയുമൊരു ഭാഗം കൂടി വേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും എഴുതിയേക്കാം എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. വായിക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. വൈകിയതിൽ ക്ഷമിക്കുക, കുറച്ചു പരിപാടികളുമായി തിരക്കിലായിപ്പോയി. സസ്നേഹം സീയാൻ രവി ഹരികാണ്ഡം 6 HariKhandam Part 6 | Authro : Seeyan Ravi | Previous Part   വസുമതി […]

Continue reading

ഹരികാണ്ഡം 5 [സീയാൻ രവി]

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, ഈ എളിയവന് നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിന് അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. ഈ പാർട്ടിൽ പേജുകൾ കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കൂട്ടാൻ നിന്നാൽ വൈകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടോണം പോലെ. വായിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമല്ലോ. സസ്നേഹം സീയാൻ രവി ഹരികാണ്ഡം 5 HariKhandam Part 5 | Authro : Seeyan Ravi | Previous Part   തിങ്കളാഴ്ച ഒരു നല്ല ദിവസമായി തോന്നിയില്ല, ദിവസം മുഴുവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ, അകെ മടുത്തിരുന്നു. പനി പിടിച്ച അഞ്ജനയെയും കൊണ്ട് […]

Continue reading

ഹരികാണ്ഡം 4 [സീയാൻ രവി]

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു അദ്ധ്യായം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയിരുന്നു. അതിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഇത്രയും എഴുതിത്തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും പേജുകൾ കുറയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ദിച്ചു കൊള്ളാം. പഴയ അധ്യായങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. പലരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപെടുത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളോ കുറവുകളോ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ അറിയിക്കുക. വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അതെന്നെ സഹായിക്കും. വായിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമല്ലോ. സസ്നേഹം സീയാൻ രവി ഹരികാണ്ഡം 4 HariKhandam […]

Continue reading

ഹരികാണ്ഡം 3 [സീയാൻ രവി]

എഴുതിത്തീർക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പണിയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ എഴുത്തുകാരോടുമുള്ള ബഹുമാനം വളരെ അധികം കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗം വൈകിയതിൽ എല്ലാവരോടും ക്ഷമാപണം. വായിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമല്ലോ. സസ്നേഹം സീയാൻ രവി ഹരികാണ്ഡം 3 HariKhandam Part 3 | Authro : Seeyan Ravi | Previous Part   ആരോ കതകിൽ തട്ടുന്നത് കേട്ടാണ് ഹരി ഉറക്കം ഞെട്ടിയത്. മുണ്ടു വാരിയെടുത്തും കൊണ്ട് കതകു തുറന്നു. ചേച്ചിയാണ്, നീ ഉറങ്ങിയായിരുന്നോ കണ്ണാ എന്ന് ചോദിച്ചു അകത്തേക്ക് […]

Continue reading

ഹരികാണ്ഡം 2 [സീയാൻ രവി]

പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ വാരിച്ചൊരിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഒരായിരം നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തുടരട്ടെ…
ഒരു തുടക്കക്കാരൻ്റെ പരിചയക്കുറവുകൾ എഴുത്തിൽ വരുന്നത് സദയം ക്ഷമിക്കുമെന്നു
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സസ്നേഹം സീയാൻ രവി ഹരികാണ്ഡം 2 HariKhandam Part 2 | Authro :
Seeyan Ravi   അഞ്ചു ദിവസം അഞ്ചു മണിക്കൂറു പോലെ ആണ് കടന്നു പോയത്. കമലയുടെ
കരുത്തും ആലീസിൻ്റെ സ്നേഹവും ഹരിക്ക് ഇപ്പോളും ഒരു സ്വപ്നമെന്നു തോന്നി. ശെനിയാഴ്ച
വൈകിയാണെഴുന്നേറ്റത്. ഓരോന്നാലോചിച്ചു പിന്നെയും കിടന്നു. കമല ഭക്ഷണം കൊണ്ട് […]

Continue reading

ഹരികാണ്ഡം 2 [സീയാൻ രവി]

പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ വാരിച്ചൊരിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഒരായിരം നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് തുടരട്ടെ… ഒരു തുടക്കക്കാരൻ്റെ പരിചയക്കുറവുകൾ എഴുത്തിൽ വരുന്നത് സദയം ക്ഷമിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സസ്നേഹം സീയാൻ രവി ഹരികാണ്ഡം 2 HariKhandam Part 2 | Authro : Seeyan Ravi   അഞ്ചു ദിവസം അഞ്ചു മണിക്കൂറു പോലെ ആണ് കടന്നു പോയത്. കമലയുടെ കരുത്തും ആലീസിൻ്റെ സ്നേഹവും ഹരിക്ക് ഇപ്പോളും ഒരു സ്വപ്നമെന്നു തോന്നി. ശെനിയാഴ്ച വൈകിയാണെഴുന്നേറ്റത്. ഓരോന്നാലോചിച്ചു പിന്നെയും കിടന്നു. കമല ഭക്ഷണം കൊണ്ട് […]

Continue reading

ഹരികാണ്ഡം 1 [സീയാൻ രവി]

ഹരികാണ്ഡം 1 HariKhandam Part 1 | Authro : Seeyan Ravi   ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കഥ എഴുതുവാൻ പോകുന്നത്. പൊലിപ്പിച്ചേക്കണേ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം!!!! ജീവിതം എപ്പോഴും അവസരങ്ങളുടെ ഒരു നദിയാണ്. ചില അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കൈയെത്താതെ പെട്ടെന്ന് ഒഴുകിപ്പോകും, ചിലത് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് ഒഴുകി വരും. ആ അവസരങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതവിജയം. അവസരങ്ങളിൽ ഭാഗ്യവാനായ ഹരികൃഷ്ണൻ്റെ കഥയാണ് ഇത്. ഒരുപാട് നാൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടന്ന […]

Continue reading