വാ മനുഷ്യാ കിടക്കണ്ടേ? [സിതാര]

വാ മനുഷ്യാ കിടക്കണ്ടേ? Vaa Manushya Kidakkende? Part 1 | Author : Sithara   ഈ     പാർട്ടിൽ       കമ്പി    വേണ്ടത്ര        ഇല്ല… വരും      പാർട്ടുകളിൽ         അതിനും     വേണ്ടി  ഉണ്ടാവും….. ഞാൻ         സിതാര…. പേര്      പോലെ തന്നെ        കാണാനും നമ്മുടെ       പേര്    […]

Continue reading