കാർലോസ് മുതലാളി – 04

കാർലോസ് മുതലാളി – 04 | Carlos Muthalali –04 സാജൻ പീറ്റർ (സാജന്‍ നാവായിക്കുളം)  ആദ്യംമുതല്‍ വായിക്കാന്‍  click here   മടിക്കേണ്ട ആൽബി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫ് അല്ല.നല്ല സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ.ആനി യോട് തന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്സ് അനുഭവം ആൽബി വിവരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി…ഒന്നാം വർഷ ബി.എസ.സി നേഴ്‌സിങ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് തിരികെ പോകുന്ന സമയം.ഒരുമാസത്തെ അവധിക്കു നാട്ടിൽ വന്നതായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് തിരികെ ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ്സിനായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് .ഞാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ച ഡേറ്റിന്റെ തലേന്നാണ് […]

Continue reading