മലപ്പുറത്തെ മൊഞ്ചത്തികൾ

മലപ്പുറത്തെ മൊഞ്ചത്തികൾ Malappurathe Monjathikal Author:SHAN   ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത്….എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവം അതേ പോലെ ഇവിടെ പകർത്തുകയാണ്….അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമൊ എന്ന് ഒരു സംശയം ഉണ്ട്.‌..എന്നിരുന്നാലും എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിക്കാം…തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമല്ലൊ… ഇനി ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയാം….ഞാൻ റംഷാദ്…മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരിനടുത്താണ് എന്റെ വീട്….ഗൾഫിൽ ബിസിനസ് ആണ്…ഇപ്പൊ ലീവിന് നാട്ടിലുണ്ട്…കല്ല്യാണം നോക്കുന്നുണ്ട്….ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വഴിയെ പറയാം… 4 കൊല്ലം മുൻപ്, മെക്കാനിക്കൽ […]

Continue reading