അയലത്തുനിന്ന് ആഗ്രഹരത്തിലേക്ക് [വരത്തൻ]

അയലത്തുനിന്ന് ആഗ്രഹരത്തിലേക്ക് Ayalathuninnu Agraharathilekku | Author : Varathan ഇത് എന്റെ ജീവിത്തിൽ നടന്ന സംഭാവം ആണ് പേരും സ്ഥലവൊമെല്ലാം എന്റെ പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സ്ലോ പേസ് സ്റ്റോറി ആണ് എനിക്ക് എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ കളിക്കാൻ അങ്ങനാണ് താല്പര്യം എന്റെ പേര് മനു ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഉള്ള ഒരു തറവാട്ടിൽ ഒത്തിരി സ്ത്രീകൾ ഉള്ള അയല്പക്കത് ആണ് എന്റെ കുട്ടിക്കാലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെണ്ണ് എന്ന് വച്ചാൽ എനിക്ക് നല്ല വീക്നെസ് ആണ് […]

Continue reading

വിസിറ്റിംഗ് വിസ 1 [വരത്തൻ]

വിസിറ്റിംഗ് വിസ 1 Visiting Viasa Part 1 | Author : Varathan   എന്റെ എളിയ
ശ്രമം!തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ
എഴുതുന്നു. എയർപോർട്ടിൽ അധികനേരം കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ല എന്റെ സിരകളിൽ ഓടുന്ന
രക്തത്തിന് ചൂട് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ശ്വാസഗതി വല്ലാതെ ഉയർത്തുന്ന ആ കാഴ്ച ഞാൻ
കണ്ടു. കടും നീല നിറമുള്ള സാരി വളരെ ഭംഗിയായി ഉടുത്തു ഇടതുവശത്തെ തൂവെണ്ണ വയർ
അല്പഭാഗം മാത്രം പുറത്തുകാട്ടി. സാരിയിലും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന […]

Continue reading

വിസിറ്റിംഗ് വിസ 1 [വരത്തൻ]

വിസിറ്റിംഗ് വിസ 1 Visiting Viasa Part 1 | Author : Varathan   എന്റെ എളിയ ശ്രമം!തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ എഴുതുന്നു. എയർപോർട്ടിൽ അധികനേരം കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ല എന്റെ സിരകളിൽ ഓടുന്ന രക്തത്തിന് ചൂട് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ശ്വാസഗതി വല്ലാതെ ഉയർത്തുന്ന ആ കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു. കടും നീല നിറമുള്ള സാരി വളരെ ഭംഗിയായി ഉടുത്തു ഇടതുവശത്തെ തൂവെണ്ണ വയർ അല്പഭാഗം മാത്രം പുറത്തുകാട്ടി. സാരിയിലും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന […]

Continue reading

നശിച്ച രാത്രി [വരത്തൻ]

നശിച്ച രാത്രി Nashicha Raathri | Author : Varathan   ആദ്യമായാണ് ഞാൻ കമ്പികഥ എഴുതുന്നത്.എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. വടക്കേപ്പാട്ടെ ഇന്ദുവിന്റെ കഥയാണ് ഇത്.ഇന്ദു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വീട്ടമ്മയാണ്.ഇന്ദുവിന്റെ ഭർത്താവ് രമേശൻ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.രണ്ടുപേരുടെയും ദാമ്പത്യം അങ്ങനെ അല്ലലില്ലാതെ പോകുന്നു.അവർക്ക് രണ്ടു വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുമുണ്ട്.രമേശൻ റയിൽവേയിൽ ആയതിനാൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ വീട്ടിൽ വാരാറുള്ളൂ. ഇന്ദുവിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തു തന്നെയാണ് അവളുടെ അമ്മാവന്റെ വീടും.അമ്മാവന്റെ മകൻ രാജൻ 33 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞും […]

Continue reading

വരത്തൻ [Parvathy Devi Kottayam]

വരത്തൻ VARATHAN AUTHOR PARVATHY DEVI KOTTAYAM പ്രിയയും എബിയും കൂടെ വാഗമണിലെ അവളുടെ ചെറുപ്പകാലം ചിലവഴിച്ച, വീട്ടിലേക്കു വരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് സമാദാനമായി ജീവിക്കാൻ ആണ് എബി യുടെ പ്ലാൻ. പക്ഷെ കൊച്ചിയില് അമ്മയുടെ കൂടെ നില്കാതെ വാഗമണ്ണില് നില്ക്കാന് പ്രിയക് വേറെ കുറച്ച കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ താമസം തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് അവളുടെ കൂടെ പഠിച്ച ജോസി യെ കാണുന്നത്. പ്രിയയും ജോസിയും പ്ലസ് വണ്ണില് ഒന്നിച്ച പഠിച്ചവരാണ്. മാത്രമല്ല പഠിക്കുമ്പോഴേ കഴപ്പിയർന്ന പ്രിയയുടെ […]

Continue reading

കൂട്ടുകാരന്റെ ചേച്ചി കീർത്തി സുകേഷ്

കൂട്ടുകാരന്റെ ചേച്ചി കീർത്തി സുകേഷ് 1 Koottukaarante Chechi Keerthi Sukesh Part
1 bY വരത്തൻ ko\v Nn«n] H^p AkVn Unkhw Mm³ NqsX bYn¡p¶ Nn^\nsâ ko«ns`¯n.ko«nÂ
AkWpw Aksâ tI¨n]pw B\v D*m]n^p¶Sv.tI¨n F¶v b_]pWvtbmÄ M§ta¡mÄ H^p 3 k]Êv fq¸v
D*v. ASm]Sv 24 k]Êv .Nm\m³ GSm*v W½psX NoÀ¯n hpt^gnsW tbms` C^n¡pw.AktWmXv
hwhm^n¨n^nt¡ NoÀ¯n I´nNÄ Sma¯n SpÅn¨v At§m«pw Ct§m«pw WX¡p¶p*m]n^p¶p. B
I´nNapsX […]

Continue reading

കൂട്ടുകാരന്റെ ചേച്ചി കീർത്തി സുകേഷ്

കൂട്ടുകാരന്റെ ചേച്ചി കീർത്തി സുകേഷ് 1 Koottukaarante Chechi Keerthi Sukesh Part 1 bY വരത്തൻ ko\v Nn«n] H^p AkVn Unkhw Mm³ NqsX bYn¡p¶ Nn^\nsâ ko«ns`¯n.ko«n AkWpw Aksâ tI¨n]pw B\v D*m]n^p¶Sv.tI¨n F¶v b_]pWvtbmÄ M§ta¡mÄ H^p 3 k]Êv fq¸v D*v. ASm]Sv 24 k]Êv .Nm\m³ GSm*v W½psX NoÀ¯n hpt^gnsW tbms` C^n¡pw.AktWmXv hwhm^n¨n^nt¡ NoÀ¯n I´nNÄ Sma¯n SpÅn¨v At§m«pw Ct§m«pw WX¡p¶p*m]n^p¶p. B I´nNapsX […]

Continue reading