ടെസ്സയുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ ഭാഗം-1

ടെസ്സയുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ ഭാഗം-1   Tessayude Sanjarangal bY മണ്ടൻപരമു   ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ് എന്തേലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടേൽ ദയവായി അറിയിക്കുക.മാത്രമല്ല എങ്ങനെ ഒക്കെ ഇത് കൂടുതൽ രസകരമാക്കാം എന്നും സജെസ്റ് ചെയുക … “വേണ്ട സാറെ … ആരേലും കാണും..” “അപ്പോൾ ആരും കാണാതിരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ …??പേടിക്കണ്ട ആരും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടു വരില്ല…എല്ലാവരും ലഞ്ച് റൂമിൽ ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ എങ്കിലും കഴിഞ്ഞേ എല്ലാവരും വരൂ ..” “സർ പ്ളീസ് എന്നെ വിടൂ […]

Continue reading