സുരേഷിന്റെ സുലു 2 [ Dark Lord ]

സുരേഷിന്റെ സുലു  2 SURESHINTE SULU 2 BY നൈറ്റ് കിംഗ് aka ഡാർക്‌ലോർഡ്‌ താമസിച്ചതിൽ ക്ഷമിക്കണം…ഇതിന്റെ 75% നേരത്തെ തന്നെ തീർന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ ബാക്കി 25% തീർക്കാൻ സമയം തീരെ കിട്ടിയില്ല. EMI ഒക്കെ അടക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഒദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളിൽ അല്പം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടി വന്നു… ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ കുറച്ച് റിയാലിറ്റിയും കൂടുതൽ നടന്നിരുന്നേൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കുറേ ഫാന്റസികളും… കഴിഞ്ഞ ഭാഗം വായിക്കുവാൻ ദയവായി ഇവിടെ ക്ലിക്‌  ചെയ്യുക – CLICK HERE സുരേഷിന്റെ […]

Continue reading