അവൻ പറഞ്ഞ കഥ 2 [ പത്മ ]

അവൻ പറഞ്ഞ കഥ 2 AVAN PARANJA KADHA PART 2 BY PADMA PREVIOUS PART പ്രിയ വായനക്കാരെ
എന്റെ ആദ്യ പാർട്ട് എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടപെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ
സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ അടുത്ത ഭാഗം തുടങ്ങട്ടെ നിസാരിക്കയുടെയും ജമീല
താത്താന്റെയും കളികൾ തുടർന്ന് പൊന്നു ഞാനൊരു സ്ഥിരം കാഴ്ചക്കാരനായി എല്ലാവരും tv
കാണുമ്പോൾ എന്റെ മനസ് അവരുടെ കളി കാണാൻ കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അത് മിക്കവാറും
ദിവസങ്ങളിലും ഞാൻ കണ്ടു ഞാനതിന്റെ അടിമയായി താത്താന്റെ […]

Continue reading

അവൻ പറഞ്ഞ കഥ 2 [ പത്മ ]

അവൻ പറഞ്ഞ കഥ 2 AVAN PARANJA KADHA PART 2 BY PADMA PREVIOUS PART പ്രിയ വായനക്കാരെ എന്റെ ആദ്യ പാർട്ട് എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടപെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ അടുത്ത ഭാഗം തുടങ്ങട്ടെ നിസാരിക്കയുടെയും ജമീല താത്താന്റെയും കളികൾ തുടർന്ന് പൊന്നു ഞാനൊരു സ്ഥിരം കാഴ്ചക്കാരനായി എല്ലാവരും tv കാണുമ്പോൾ എന്റെ മനസ് അവരുടെ കളി കാണാൻ കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അത് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിലും ഞാൻ കണ്ടു ഞാനതിന്റെ അടിമയായി താത്താന്റെ […]

Continue reading

അവൻ പറഞ്ഞ കഥ [ പത്മ ]

അവൻ പറഞ്ഞ കഥ AVAN PARANJA KADHA BY PADMA എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ് ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് ഞാൻ ,എന്നെ നിങ്ങൾക് മനു എന്ന് വിളിക്കാം  കേരളത്തിന്റെ വടക്കിലാണ്  എന്റെ നാട്  ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രവാസിയാണ്  എന്റെ ആദ്യാനുഭവമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്  വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മോനായത് കൊണ്ട്  വളരെ ലാളിച്ചാണ് വീട്ടുകാർ എന്നെ വളർത്തിയത്  അത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പാവമായിരുന്നു ഇതൊരു 25വർഷം മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ്  എനിക്കന്ന് 10വയസ് പ്രായമുണ്ട്  ഞങ്ങളെ […]

Continue reading