രചനയുടെ വഴികൾ 2 [അപരൻ]

രചനയുടെ വഴികൾ 2 Rachanayude Vazhikal Part 2 | Author : Aparan | Previous Part  
ഉച്ചയൂണു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം എഴുതാനിരുന്നു. സുഖിച്ചു നടന്നാൽ മാത്രം പോരല്ലോ
രാജാവിന്റെ അപദാനങ്ങൾ എഴുതണമല്ലോ. ഇല്ലെങ്കിൽ പണിയാകും. ആദ്യം ഒരു കാവ്യം രചിച്ചു
കേൾപ്പിക്കാം. ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകട്ടെ… ‘ മീരാപ്പൂരെന്നൊരു രാജ്യത്ത്
കുക്കുടനെന്നൊരു രാജാവ്…. …’ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് വായിച്ചു നോക്കാൻ മെനക്കെട്ടില്ല. ഞാൻ
എഴുതിയത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്നെത്തന്നെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ തോന്നിയാലോ…
[…]

Continue reading

രചനയുടെ വഴികൾ 2 [അപരൻ]

രചനയുടെ വഴികൾ 2 Rachanayude Vazhikal Part 2 | Author : Aparan | Previous Part   ഉച്ചയൂണു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം എഴുതാനിരുന്നു. സുഖിച്ചു നടന്നാൽ മാത്രം പോരല്ലോ രാജാവിന്റെ അപദാനങ്ങൾ എഴുതണമല്ലോ. ഇല്ലെങ്കിൽ പണിയാകും. ആദ്യം ഒരു കാവ്യം രചിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകട്ടെ… ‘ മീരാപ്പൂരെന്നൊരു രാജ്യത്ത് കുക്കുടനെന്നൊരു രാജാവ്…. …’ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് വായിച്ചു നോക്കാൻ മെനക്കെട്ടില്ല. ഞാൻ എഴുതിയത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്നെത്തന്നെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ തോന്നിയാലോ… […]

Continue reading

രചനയുടെ വഴികൾ [അപരൻ]

രചനയുടെ വഴികൾ Rachanayude Vazhikal | Author : Aparan   ആമുഖം : പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, കുറേ നാളത്തെ വിദേശവാസത്തിനു ശേഷം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ഇപ്പോഴാണ് സൈറ്റിൽ കയറാൻ സാധിച്ചത്. പഴയ കഥകളുടെയൊക്കെ ടച്ച് വിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. പുതിയ കഥയുമായി പുതിയ രീതിയിൽ… അല്പം നർമ്മരസത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു ഫാന്റസി കഥ. കളികളിൽ നിഷിദ്ധസംഗമവും നേരിയതോതിൽ ബൈസെക്സും ഉണ്ട്. മഹാരാജാ കുക്കുടസംഭോഗൻ മീരാപ്പൂർ (മീരയുടെ പൂർ അല്ല ഇത് മീരാപ്പൂർ രാജ്യം) ഭരിക്കുന്ന കാലം… ഒരു ദിവസം […]

Continue reading