ഈ ജന്മം 4 [kaazi]

ഈ ജന്മം 4 Ee Janmam Part 4 | Author : Kaazi | Previous Part   ഞാനും ഹസിയും കൂടി ബെഞ്ചിൽ മലർന്നു കിടന്നു ,പൂർണ നഗ്നനായി നിടക്കുന ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക് തണുത്ത കാറ്റു വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നുആകാശത്തിൽ പൂർണ പ്രകാശത്തിൽ തെളിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ ചൂണ്ടികാട്ടി ഹസി പറഞ്ഞു …എന്ത് ഭംഗിഅല്ലെ കാണാൻ… “മ്മ്മ്മ്” ഞാൻ ഒന്ന് മൂളിക്കൊടുത്തു നിനക്കു ഓർമയുണ്ടോ കാസി നമ്മൾ അവസാനമായി ചദ്രനെ നോക്കി കൊണ്ട് കിടന്നതു. ….,ആ ഉമ്മി ചോറ് […]

Continue reading

ഈ ജന്മം 3 [kaazi]

ഈ ജന്മം 3 Ee Janmam Part 3 | Author : Kaazi | Previous Part   ഹസിയെ ഫേസ് ചെയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും അവരിൽ നിന്ന് മാറിനടന്നു . താത്ത ഇടകിടക് ചോദിക്കും നിനക്കുന്താടാ കോഴി വെള്ളത്തിൽ വീണപോലെ ഒരു ഉഷാറില്ലായിമ്മ..എന്താടാ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ …..? ഒന്നുല്ലാത്താ… ഒരു ചെറിയ തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞുമാറും.. ബാബി കണ്ണുകൊണ്ടു എന്താണ് എന്ന് ചോതിച്ചു…ഒന്നുല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരുടെ […]

Continue reading