എന്റെ വല്യമ്മച്ചി ത്രേസ്യകുട്ടി [തോമസ്സ്കുട്ടി]

എന്റെ വല്യമ്മച്ചി ത്രേസ്യകുട്ടി Ente Vallyamachi Thresyakutty | Author : Thomaskutty   എന്റെ പേര് എൽദോ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ വലിയമ്മച്ചിയെ വളച്ച കഥയാണ്. എന്റെ വല്യമ്മച്ചി യുടെ പേര് ത്രേസ്യ .65 വയസ്സ് കാണും നല്ല വെളുത്ത ശരീരം വലിയ മുലകൾ പഞ്ഞി പോലുള്ള കുണ്ടിയും വയറും വലിയ കുഴിഞ്ഞ പൊക്കിൾ. എന്റെ വല്യമ്മച്ചി യ്ക്ക് ഒരു ജോലിയുണ്ട്.അടുത്തുള്ള കയറു പിരിക്കുന്ന കമ്പിനിയിൽ പോകും .   വീട്ടിൽ ഞാനും […]

Continue reading

കുണ്ടന്റെ ഉമ്മൂമ്മയും ഉപ്പൂപ്പയും [തോമസ്സ്കുട്ടി]

കുണ്ടന്റെ വല്യഉപ്പയും  വല്യഉമ്മയും Kundante Vallyauppayum Vallyaummayum | Author : ThomasKutty   എന്റെ പേര്  അഫ്സൽ   കാസറഗോഡ് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം ആണ് വീട് 14 വയസ്സിൽ ഉമ്മ പോയതിന്  ശേഷം വാപ്പ എന്നെ വാപ്പയുടെ  ഉമ്മയുടെയും  വാപ്പയുടെയും അടുക്കൽ ആക്കിയ ശേഷം  പ്രവാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഫോൺ വിളിക്കും പൈസ അയക്കും എന്നാലല്ലാതെ പിന്നീട് വാപ്പ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല   വലിയുപ്പ പ്രായം ഒരു 60/70 ത്തിനടുത് വരും […]

Continue reading