ഇല്ലിക്കോട്ട് തമ്പുരാൻ 1 [SHIEKH JAZIM]

ഇല്ലിക്കോട്ട് തമ്പുരാൻ (ഭാഗം 1) Ellikkottu thamburaan Part 1 Author : SHIEKH
JAZIM GENER :- തമ്പുരാൻ/മാടമ്പി/മെഡീവിയൽ/കുടിയാൻ   ഈ കഥയും, കഥാപാത്രങ്ങളും,
സ്ഥലങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കല്പികം മാത്രം ആണ്. ഏതെങ്കിലും സംഭവങ്ങളുമായോ
വ്യക്തികളുമായോ സാമ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തികച്ചും യദ്രിശ്ചികം മാത്രം. #ഷെയ്ഖ് ജാസിം.
വർഷം 1972, ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പി ശ്രീചിത്ര വർമ്മ തമ്പുരാന്റെ
ഇല്ലിക്കോട്‌ എന്ന പ്രശസ്തമായ കൊട്ടാരത്തെ ചുറ്റി പറ്റിയും, ആ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി
ചെയ്യുന്ന മണലാട് […]

Continue reading

ഇല്ലിക്കോട്ട് തമ്പുരാൻ 1 [SHIEKH JAZIM]

ഇല്ലിക്കോട്ട് തമ്പുരാൻ (ഭാഗം 1) Ellikkottu thamburaan Part 1 Author : SHIEKH JAZIM GENER :- തമ്പുരാൻ/മാടമ്പി/മെഡീവിയൽ/കുടിയാൻ   ഈ കഥയും, കഥാപാത്രങ്ങളും, സ്ഥലങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കല്പികം മാത്രം ആണ്. ഏതെങ്കിലും സംഭവങ്ങളുമായോ വ്യക്തികളുമായോ സാമ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തികച്ചും യദ്രിശ്ചികം മാത്രം. #ഷെയ്ഖ് ജാസിം. വർഷം 1972, ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പി ശ്രീചിത്ര വർമ്മ തമ്പുരാന്റെ ഇല്ലിക്കോട്‌ എന്ന പ്രശസ്തമായ കൊട്ടാരത്തെ ചുറ്റി പറ്റിയും, ആ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണലാട് […]

Continue reading

വേശ്യ വധുവായി 2

വേശ്യ വധുവായി 2 Veshya vadhuvaayi Part 2 തമ്പുരാൻ | Previous Part   വേശ്യ
വധുവായി 1 178 ക്ഷമിക്കണം ജോലി സംബന്ധമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സെകന്റ് പാർട്ട്
വൈകിപ്പോയി രാജു തല തിരിച്ചു പുറകിലേക്ക് നോക്കി ജലീൽ പുറകിലെ സീറ്റിൽ കണ്ണെല്ലാം
ചുമന്നു അയഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ നേരം വെളുക്കട്ടെടാ ഇനി ഇപ്പൊൾ ആരെ കാണിക്കാന ഈ നേരത്ത്
നിങ്ങൾ പുറത്തോട്ടിറങ്ങിക്കെ നമ്മുക്ക് ഇത് മുഴുവനാക്കാം ‘ ഷിബു വെടിപ്പുരയിൽ
കയറുമ്പോൾ വിറ വരാതിരിക്കാൻ വാങ്ങി […]

Continue reading

വേശ്യ വധുവായി 2

വേശ്യ വധുവായി 2 Veshya vadhuvaayi Part 2 തമ്പുരാൻ | Previous Part   വേശ്യ വധുവായി 1 178 ക്ഷമിക്കണം ജോലി സംബന്ധമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സെകന്റ് പാർട്ട് വൈകിപ്പോയി രാജു തല തിരിച്ചു പുറകിലേക്ക് നോക്കി ജലീൽ പുറകിലെ സീറ്റിൽ കണ്ണെല്ലാം ചുമന്നു അയഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ നേരം വെളുക്കട്ടെടാ ഇനി ഇപ്പൊൾ ആരെ കാണിക്കാന ഈ നേരത്ത് നിങ്ങൾ പുറത്തോട്ടിറങ്ങിക്കെ നമ്മുക്ക് ഇത് മുഴുവനാക്കാം ‘ ഷിബു വെടിപ്പുരയിൽ കയറുമ്പോൾ വിറ വരാതിരിക്കാൻ വാങ്ങി […]

Continue reading

വേശ്യ വധുവായി 1

വേശ്യ വധുവായി 1 Veshya vadhuvaayi Part 1 തമ്പുരാൻ   ഹായ് എന്റെ ആദ്യ കഥക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന പ്രോത്സാഹനത്തിനും വിമർശനത്തിനും നന്ദി സത്യത്തിൽ അത് വിമര്ശനമല്ല എന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനുള്ള ഉപദേശം ആയി സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചു വീണ്ടും  ഞാൻ ‘രാജു ഒന്നും നോക്കണ്ട കത്തിച്ചു വിട്ടോ അവര് പിന്നിൽ തന്നുണ്ട് ‘ ജലീലിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആക്സിലേറ്റർ അമര്ത്തി ഇരുട്ടിനെ കീറിമുറിച്ചു അവരുടെ ആ കറുത്ത വാഹനം കാട്ടുപാതയിലൂടെ അതിവേഗം പാഞ്ഞു […]

Continue reading

അമ്മായി മുത്താണ് 2

അമ്മായി മുത്താണ് 2 Ammayi Muthanu Par 2 bY തമ്പുരാൻ | Previous Part   ഞെട്ടി തല
ഉയർത്തിയ ഞാൻ അമ്മായിടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അമ്മായി വികാരം അടക്കാനാവാതെ ചുണ്ടുകൾ
കൂട്ടി കടിച്ചു പിടിച്ചു എന്നെ നോക്കുന്നു ആ കാമമാണോ അതോ പ്രേമമോ എന്ന്
തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്തായാലും ദേശ്യമല്ല ആദ്യത്തെ ഞെട്ടലിൽ നിന്നും
മോചിതനായ ഞാൻ പതുക്കെ കട്ടിലിൽ നിന്നു താഴേക്കൂർന്നിറങ്ങി എന്റെ കുണ്ണ തളര്ന്നു
തൂങ്ങി പതുക്കെ കട്ടിലിന്റെ സൈഡിലേക്ക് മാറാൻ […]

Continue reading

അമ്മായി മുത്താണ് 2

അമ്മായി മുത്താണ് 2 Ammayi Muthanu Par 2 bY തമ്പുരാൻ | Previous Part   ഞെട്ടി തല ഉയർത്തിയ ഞാൻ അമ്മായിടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അമ്മായി വികാരം അടക്കാനാവാതെ ചുണ്ടുകൾ കൂട്ടി കടിച്ചു പിടിച്ചു എന്നെ നോക്കുന്നു ആ കാമമാണോ അതോ പ്രേമമോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്തായാലും ദേശ്യമല്ല ആദ്യത്തെ ഞെട്ടലിൽ നിന്നും മോചിതനായ ഞാൻ പതുക്കെ കട്ടിലിൽ നിന്നു താഴേക്കൂർന്നിറങ്ങി എന്റെ കുണ്ണ തളര്ന്നു തൂങ്ങി പതുക്കെ കട്ടിലിന്റെ സൈഡിലേക്ക് മാറാൻ […]

Continue reading

അമ്മായി മുത്താണ്

അമ്മായി മുത്താണ് Ammayi Muthanu Par1 bY തമ്പുരാൻ   എന്റെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണം ആണ്
ഞാൻ മനോജ്‌ മനു എന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദുബായിലആണ്  ഇത് എന്റെ 23വയസ്സിൽ നടന്ന
കഥയാണ് എന്റെ അമ്മായി ആണ് ഇതിലെ നായികാ അവര്ക്ക് അന്നു 35 വയസ്സ് ഉണ്ട്‌ അവരെ പറ്റി
പറഞ്ഞാൽ 5അടി ഉയരം ഇരുനിറം ചുവപ്പല്ലെങ്കിലും തേനൂറും ചുണ്ടുകൾ 35സൈസ് മുലകൾ
വീതിയുള്ള കുണ്ടി രണ്ടു  മക്കൾ മൂത്ത മകൾക്ക് എന്നേക്കാൾ 4വയസ്സ് കുറവ് രണ്ടാമത്തെ
[…]

Continue reading

അമ്മായി മുത്താണ്

അമ്മായി മുത്താണ് Ammayi Muthanu Par1 bY തമ്പുരാൻ   എന്റെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണം ആണ് ഞാൻ മനോജ്‌ മനു എന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദുബായിലആണ്  ഇത് എന്റെ 23വയസ്സിൽ നടന്ന കഥയാണ് എന്റെ അമ്മായി ആണ് ഇതിലെ നായികാ അവര്ക്ക് അന്നു 35 വയസ്സ് ഉണ്ട്‌ അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ 5അടി ഉയരം ഇരുനിറം ചുവപ്പല്ലെങ്കിലും തേനൂറും ചുണ്ടുകൾ 35സൈസ് മുലകൾ വീതിയുള്ള കുണ്ടി രണ്ടു  മക്കൾ മൂത്ത മകൾക്ക് എന്നേക്കാൾ 4വയസ്സ് കുറവ് രണ്ടാമത്തെ […]

Continue reading

Mesari Kundan 3

മേശരികുണ്ടൻ (3) …തമ്പുരാൻ… www.Muthuchippi.net പിറ്റേന്ന് ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റു
പുള്ളി അടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട് എന്റെ കുണ്ണയാണെങ്കിൽ ടെംപർ അടിച്ചു നിക്കുന്നു ഞാൻ
മൂത്രം ഒഴിക്കാനായി പാവാടയും ബ്ലൗസും ഒക്കെ മാറ്റി ഒരു ലുങ്കിയും ഉടുത്തു
പുറത്തേക്കിറങ്ങി മൂത്രം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് നല്ല കഴപ്പ് ഞാൻ നേരെ റൂമിലേക്
കയറി പുള്ളി ബെഡിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ അണ്ടി എടുത്ത് പുള്ളിയുടെ വായിലേക്ക് മുട്ടിച്ചു
ഉപ്പുരസം കാരണം വാ തനിയെ തുറന്നു ഞാൻ കേറ്റി നല്ല രീതിയിൽ […]

Continue reading