ഒരു ജാക്കിയുടെ പെൺതുടർച്ച [ജൂലിമോൾ]

ഒരു ജാക്കിയുടെ പെൺതുടർച്ച Oru Jackiyude Penthudarcha | Author : JulyMol   എന്റെ പേര് സിദ്ധാർഥ്. സ്ഥലം എറണാകുളം. ഞാൻ Degreekku വിനു പഠിക്കുമ്പോളത്തെ കഥ ആണ് ഇത്. ശെരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2008-09 ലെ കഥ . അത്യാവശ്യം പലപ്പോൾ ആയി തോറ്റത് കാരണം Degree ആയപ്പോ എനിക്ക് വയസ് 18 ആയിരുന്നു. ഇനി കഥയിലേക് കടക്കാം. ആന്റി കഥകൾ ഒക്കെ ഇഷ്ടം ഉള്ളവർക്ക് കഥ തുടർന്നു വായിക്കാം. രണ്ടാം ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ കമന്റ്‌ […]

Continue reading