ശ്രീജ ചേച്ചി 2

ശ്രീജ ചേച്ചി 2 Sreeja chechi Part 2  Author : കുട്ടു | Previous Part   കുമാരേട്ടൻ പോയതിനു ശേഷംഫോൺ എടുത്തു വീടും പൂട്ടി ഞാൻ അവർ പോയ വഴിയെ നടന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം ശ്രീജച്ചേച്ചിയാണു മനസ് മുഴുവൻ. ഏട്ടന്മാർ പറയാറുണ്ട് ചേച്ചി ഒരു ആറ്റം ചരക്കാണ്, സാരിയിലും നൈറ്റിയിലും അവരുടെ തള്ളിയ മുലയും ചന്തിയും കണ്ടാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ള കോളായി എന്ന്. (ശരിയാണ് 35ന് താഴെ പ്രായമുള്ള ചേച്ചി രണ്ടു പെറ്റതാണെങ്കിലും ഉടയാത്ത വെളുത്തു തടിച്ച വലിയ […]

Continue reading

ശ്രീജ ചേച്ചി

ശ്രീജ ചേച്ചി Sreeja chechi Author : കുട്ടു   എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ് തെറ്റുകളുംകുറവുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഡിഗ്രി ആദ്യ വർഷം പടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയംവീട്ടിൽ വന്നാൽ ക്ലബ്ബിൽ ആണ് മിക്കവാറും ചെലവഴിക്കുന്നത് നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ചേട്ടന്മാരോടൊപ്പം ക്ലബ്ബിൽ കമ്പി കഥകളും കള്ളവെടികഥകളും കേട്ടിരിക്കാൻ ഒരു രസം തന്നെയല്ലേ .. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നാട്ടിലെ ഒരു കള്ള വെടികഥ ഏട്ടന്മാർ എന്നോട് പറയുന്നത്. പറയാൻ കാരണമുണ്ട് എന്റെ വീട് ടൌണിൽ നിന്നും കുറച്ചു ഉള്ളിലേക്കാണ് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് […]

Continue reading