കാലത്തിന്റെ ഇടനാഴി 4 [🎀 𝓜 𝓓 𝓥 🎀]

കാലത്തിന്റെ ഇടനാഴി 4 Kaalathinte Edanaazhi Part 4 | Author : MDV [ Previous Part ] ദേവനും ഞാനും പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം എടുത്തു കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാനാലോചിച്ചു എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചലും അത് ദേവന് അറിയുന്നുണ്ടാകണം, എങ്കിൽ പിന്നെ ദേവനെ ഇച്ചിരി കൊതിപ്പിക്കാല്ലോ.   അതിനായി ദേവനെ നോക്കാതെ ദേവൻ കഴിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി കഷ്ണം ഞാൻ എന്റെ ചുണ്ടു കൊണ്ട് കടിച്ചു വലിക്കുന്നപോലെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചപ്പാത്തി ചവച്ചിറക്കി.   “രതി….” […]

Continue reading