ഉമ്മയും ഉപ്പാന്റെ കൂട്ടുകാരും 7 [RC]

ഉമ്മയും ഉപ്പാന്റെ കൂട്ടുകാരും 7 Ummayum Uppante Koottukaarum Part 7 | Author : RC Previous Part   ഈ ഭാഗം വൈകിയതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ആദ്യഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചവർക്ക് കഥയുടെ പോക്ക് അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വായിക്കാത്ത കൂട്ടുകാർ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുക.. ഞാനും ഉമ്മയും കൂടി മൂന്നാറിലെ ഞങ്ങളുടെ വെടിക്കെട്ട് ആഘോഷം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാറിലെ നീരാട്ടിനു ഞാനും ഉമ്മയും എത്തിയിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായിട്ടുള്ള എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷീണം ഒരാഴ്ചത്തെ ഉണ്ട്. […]

Continue reading

ഉമ്മയും ഉപ്പാന്റെ കൂട്ടുകാരും 6 [RC]

ഉമ്മയും ഉപ്പാന്റെ കൂട്ടുകാരും 6 Ummayum Uppante Koottukaarum Part 6 | Author : RC Previous Part   ഉമ്മച്ചിയും ഞാനും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇണക്കവും പിണക്കവും സ്നേഹവും വാത്സല്യവും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ട്. ഉമ്മാക്ക് എന്നും ഞാൻ കളിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേൽ ഉമ്മ പിണങ്ങും എനിക്കും ഉമ്മയുടെ ശരീരമില്ലാതെ വയ്യ. കൊട്ടാരം പോലുള്ള വലിയ വീട്ടിൽ ഞാനും ഉമ്മയും മാത്രം. ഉപ്പ ഇനി അടുത്തൊന്നും വരുന്നില്ല […]

Continue reading

ഉമ്മയും ഉപ്പാന്റെ കൂട്ടുകാരും 5 [RC]

ഉമ്മയും ഉപ്പാന്റെ കൂട്ടുകാരും 5 Ummayum Uppante Koottukaarum Part 5 | Author : RC Previous Part   ഞാനും ഉമ്മയും മധു വിധു ആഘോഷിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഉമ്മാക്ക് ഞാനും എനിക്ക് ഉമ്മയും ഇല്ലാതെ പറ്റുന്നില്ല.. ഇപ്പോൾ എന്റെ വലിയ ലക്ഷ്യം ഹനീഫയോടുള്ള പകരം വീട്ടൽ ആണ് എന്റെ ഉമ്മയെ അവൻ ചൂഷണം ചെയ്തെങ്കിൽ അവന്റെ കെട്ടിയോളെ ഞാനും ഉപയോഗിക്കും കാഴ്ച്ചവെക്കുകയും ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടിയാണു എന്റെ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ […]

Continue reading