ഉമ്മയും കുഞ്ഞുപ്പയും പിന്നെ മാസ്റ്ററും 2 [ഷാഫി]

ഉമ്മയും കുഞ്ഞുപ്പയും പിന്നെ മാസ്റ്ററും 2 Ummayum Kunjuppayum Pinne Masterum Part
2 | Author : Shafi Previous Part ഒന്നാം ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പേർ നൽകിയ
കമന്റ്സിനു നന്ദി. ബോറടിച്ചതുകൊണ്ടാകുമോ മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായം പറയാതിരുന്നത്. മോശം
കഥയാണെങ്കിലും നിങൾ അഭിപ്രായം എഴുതൂ. കുഞ്ഞുമ്മയും കുഞ്ഞുപ്പയും സെക്സ് അഡിക്ടുകൾ
ആണെന്നും അതിലപ്പുറം ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പുറമേക്ക് മാന്യയായി
തോന്നുന്ന പലരും രതിവൈകൃതങ്ങളുടെ ഉപാസകരാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി. ഇന്റെ
കുഞ്ഞുമ്മയും കുഞ്ഞുപ്പയും […]

Continue reading

ഉമ്മയും കുഞ്ഞുപ്പയും പിന്നെ മാസ്റ്ററും 2 [ഷാഫി]

ഉമ്മയും കുഞ്ഞുപ്പയും പിന്നെ മാസ്റ്ററും 2 Ummayum Kunjuppayum Pinne Masterum Part 2 | Author : Shafi Previous Part ഒന്നാം ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പേർ നൽകിയ കമന്റ്സിനു നന്ദി. ബോറടിച്ചതുകൊണ്ടാകുമോ മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായം പറയാതിരുന്നത്. മോശം കഥയാണെങ്കിലും നിങൾ അഭിപ്രായം എഴുതൂ. കുഞ്ഞുമ്മയും കുഞ്ഞുപ്പയും സെക്സ് അഡിക്ടുകൾ ആണെന്നും അതിലപ്പുറം ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പുറമേക്ക് മാന്യയായി തോന്നുന്ന പലരും രതിവൈകൃതങ്ങളുടെ ഉപാസകരാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി. ഇന്റെ കുഞ്ഞുമ്മയും കുഞ്ഞുപ്പയും […]

Continue reading

ഉമ്മയും കുഞ്ഞുപ്പയും പിന്നെ മാസ്റ്ററും 1 [ഷാഫി]

ഉമ്മയും കുഞ്ഞുപ്പയും പിന്നെ മാസ്റ്ററും 1 Ummayum Kunjuppayum Pinne Masterum Part
1 | Author : Shafi   കുണ്ടന്മാരേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആണ്.. വായിച്ച്
അഭിപ്രായം പറയൂ.. ഇൻസെക്ട് ലവേഴ്സിനും കൂടാം. ഞാൻ കുണ്ടനും കക്കോൾഡും ആയി മാറിയതിനു
പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. +2 പഠിക്കണ കാലത്ത് ആണ് ആ സംഭവം. ഉപ്പയും ഉമ്മയും
കോയമ്പത്തൂരു ആയിരുന്നു. പഠിക്കാൻ ഉള്ള സൗകര്യത്തിനു ഞാൻ ഇന്റെ കുഞ്ഞുമ്മാന്റെ
വീട്ടിലായിരുന്നു. റംസാന കുഞ്ഞുമ്മക്ക് പ്രായം […]

Continue reading

ഉമ്മയും കുഞ്ഞുപ്പയും പിന്നെ മാസ്റ്ററും 1 [ഷാഫി]

ഉമ്മയും കുഞ്ഞുപ്പയും പിന്നെ മാസ്റ്ററും 1 Ummayum Kunjuppayum Pinne Masterum Part 1 | Author : Shafi   കുണ്ടന്മാരേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആണ്.. വായിച്ച് അഭിപ്രായം പറയൂ.. ഇൻസെക്ട് ലവേഴ്സിനും കൂടാം. ഞാൻ കുണ്ടനും കക്കോൾഡും ആയി മാറിയതിനു പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. +2 പഠിക്കണ കാലത്ത് ആണ് ആ സംഭവം. ഉപ്പയും ഉമ്മയും കോയമ്പത്തൂരു ആയിരുന്നു. പഠിക്കാൻ ഉള്ള സൗകര്യത്തിനു ഞാൻ ഇന്റെ കുഞ്ഞുമ്മാന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. റംസാന കുഞ്ഞുമ്മക്ക് പ്രായം […]

Continue reading

പപ്പയുടെ പ്രമോഷനും മമ്മിയുടെ വിയർപ്പും 1 [ബെഞ്ചമിൻ ബ്രോ]

പപ്പയുടെ പ്രമോഷനും മമ്മിയുടെ വിയർപ്പും 1 Pappayude Promotionum Mammiyude
Viyarppum Part 1 Author : Benjamin Bro   പ്രിയമുള്ളവരെ ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശെഷം
വീണ്ടും ഒരു കഥ എഴുതി നോക്കുകയാണ്. പഴയ ഒരു മൂഡ് വരുന്നില്ല. സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൽ
നമ്മുടെ പ്രതിഭാധനരായ എഴുത്തുകാർ എഴുതി തിമർക്കുന്നത് കാണുമ്പോൽ ഒരു ആവേശം. അതിൽ
എഴുതിയതാണ്. ഒട്ടും നിലവാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു കഥയാണിത്. ഏത് ആണിന്റെ ഉയർച്ചക്ക്
പിന്നിലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ വിയർപ്പുണ്ടാകും എന്നാണല്ലൊ വെയ്പ്. […]

Continue reading

പപ്പയുടെ പ്രമോഷനും മമ്മിയുടെ വിയർപ്പും 1 [ബെഞ്ചമിൻ ബ്രോ]

പപ്പയുടെ പ്രമോഷനും മമ്മിയുടെ വിയർപ്പും 1 Pappayude Promotionum Mammiyude Viyarppum Part 1 Author : Benjamin Bro   പ്രിയമുള്ളവരെ ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശെഷം വീണ്ടും ഒരു കഥ എഴുതി നോക്കുകയാണ്. പഴയ ഒരു മൂഡ് വരുന്നില്ല. സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൽ നമ്മുടെ പ്രതിഭാധനരായ എഴുത്തുകാർ എഴുതി തിമർക്കുന്നത് കാണുമ്പോൽ ഒരു ആവേശം. അതിൽ എഴുതിയതാണ്. ഒട്ടും നിലവാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു കഥയാണിത്. ഏത് ആണിന്റെ ഉയർച്ചക്ക് പിന്നിലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ വിയർപ്പുണ്ടാകും എന്നാണല്ലൊ വെയ്പ്. […]

Continue reading

അനീസിന്റെ ഉമ്മച്ചിയും രോഹിതിന്റെ അമ്മയും 1

അനീസിന്റെ ഉമ്മച്ചിയും രോഹിതിന്റെ അമ്മയും 1 Aneesinte Ummachiyum Rohithinte Ammayum | Author : Lincy xxx പ്രിയ വായനക്കാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലിൻസി പെങ്ങൾ. കുറെ നാളായി എഴുതാൻ ഒന്നും ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പൂറ്റിൽ കുണ്ണ ഒഴിഞ്ഞ നേരം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടെ എഴുതാൻ എന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയെങ്കിൽ തെറ്റി. ഞാൻ എന്റെ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി ചില തിരക്കിലായിരുന്നു. ഒഫ്‌കോഴ്സ് ഇന്റർ കോഴ്സും മുറപോലെ നടന്നു. വ്യഭിചരിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? പേരിൽ തന്നെ വൃത്തിയുള്ള […]

Continue reading

ചെറിയമ്മയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം 2 [തനിനാടൻ]

ചെറിയമ്മയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം 2 Cheriyammayude Pirannal Samanam Part 2 Author
Thaninaadan Previous Parts | Part 1 | {bn]s¸« km]W¡ms^, NT]psX hµÀew
Bklys¸Xp¶SnWm A`vbw H^p d`{bt]mP¯n`qsX DÅ ^Sn]m\v CSn k^p¶Sv F¶v BUytf b_]p¶p.
H¶mw emP¯nsâ Aen{bm]§an kas^ hs´mgw. SWnWmX³ BNpt¼mÄ Wm«n³ bp_¯v Ss¶
NTWX¡\fsÃm.. ko«ns` NanNÄ ASpw Wm`p tbs^ k¨v FjpSpt¼mÄ b^nfnSnNÄ Gs_]m\v… At¸mÄ
H^p ]m{S […]

Continue reading

ചെറിയമ്മയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം 2 [തനിനാടൻ]

ചെറിയമ്മയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം 2 Cheriyammayude Pirannal Samanam Part 2 Author Thaninaadan Previous Parts | Part 1 | {bn]s¸« km]W¡ms^, NT]psX hµÀew Bklys¸Xp¶SnWm A`vbw H^p d`{bt]mP¯n`qsX DÅ ^Sn]m\v CSn k^p¶Sv F¶v BUytf b_]p¶p. H¶mw emP¯nsâ Aen{bm]§an kas^ hs´mgw. SWnWmX³ BNpt¼mÄ Wm«n³ bp_¯v Ss¶ NTWX¡\fsÃm.. ko«ns` NanNÄ ASpw Wm`p tbs^ k¨v FjpSpt¼mÄ b^nfnSnNÄ Gs_]m\v… At¸mÄ H^p ]m{S […]

Continue reading

ചെറിയമ്മയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം 1 [തനിനാടൻ]

ചെറിയമ്മയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം 1 Cheriyammayude Pirannal Samanam Part 1 Author Thaninaadan   പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പതിവു പോലെ പാതിവഴിയിൽ നിർത്തി പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും പറയുവാൻ ആകില്ല. ഒരു മൂഡിന്റെ പുറത്ത് നടക്കുന്നതാണ് ഈ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പോയ്യാൽ പിന്നെ എഴുതാനാകില്ല, അതാണ് പലതും പാതിവഴിയിൽ നിന്നു പൊകുന്നത്. ഞാൻ രചന നടത്തുമ്പോൾ ആ കഥപാത്രങ്ങളുമായി അതു നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് രതിയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കഥ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴേക്കും […]

Continue reading