അറബിയുടെ വീട്ടിൽ 4 [അറക്കൽ അബു]

അറബിയുടെ വീട്ടിൽ 4 Arabiyude Veetil Part 4 | Author : Arakkal Abu [ Previous Part ]   ഹായ്, പ്രിയ വായനക്കാരെ …. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിനു ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു…. ഇനിയും ഇത് പോലെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവാൻ ശ്രേമിക്കാം …..കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ വായിച്ചതിന്വാ ശേഷം തുടർന്നു വായിക്കുക…. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായം മാനിച്ചു കൊണ്ട് കഥയിലേക്ക്…… രാത്രി ഒരു 7 മണി ആയപ്പോൾ […]

Continue reading

അറബിയുടെ വീട്ടിൽ 3 [അറക്കൽ അബു]

അറബിയുടെ വീട്ടിൽ 3 Arabiyude Veetil Part 3 | Author : Arakkal Abu [ Previous
Part ] ഹായ്, പ്രിയ വായനക്കാരെ …. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു …..
കഥ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആവാൻ കാണാരൻ feb 22 എനിക്ക് ഒരു ബൈക്ക് ആക്‌സിഡന്റ് പറ്റി…. അതിൽ
നിന്നും റിക്കവറി ആവാൻ ഏകദേശം രണ്ട് മാസം സമയമെടുത്തു… അത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലേറ്റ്
ആയത് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ വായിച്ചതിന് […]

Continue reading

അറബിയുടെ വീട്ടിൽ 3 [അറക്കൽ അബു]

അറബിയുടെ വീട്ടിൽ 3 Arabiyude Veetil Part 3 | Author : Arakkal Abu [ Previous Part ] ഹായ്, പ്രിയ വായനക്കാരെ …. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ….. കഥ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആവാൻ കാണാരൻ feb 22 എനിക്ക് ഒരു ബൈക്ക് ആക്‌സിഡന്റ് പറ്റി…. അതിൽ നിന്നും റിക്കവറി ആവാൻ ഏകദേശം രണ്ട് മാസം സമയമെടുത്തു… അത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ വായിച്ചതിന് […]

Continue reading

അറബിയുടെ വീട്ടിൽ 2 [അറക്കൽ അബു]

അറബിയുടെ വീട്ടിൽ 2 Arabiyude Veetil Part 2 | Author : Arakkal Abu [ Previous
Part ]   ഹായ്, പ്രിയ വായനക്കാരെ,കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹത്തിനും
സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി…. കുറച്ചു അക്ഷര തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു ഞാൻ ക്ഷമ
ചോദിക്കുന്നു… പേജ് കൂട്ടാനും ശ്രേമിക്കാം…. എന്നാൽ കഥയിലേക്ക്.ഒരു പിറ്റേന്ന്
രാവിലെ പതിവ് പോലെ പ്രഭാത കർമങ്ങൾ ഒക്കെ നിർവഹിച്ചു പിള്ളേരെ സ്കൂളിലേക് പറഞ്ഞു
വിട്ടു ഞാൻ നേരെ ജോലിക്ക് പോയി…. […]

Continue reading

അറബിയുടെ വീട്ടിൽ 2 [അറക്കൽ അബു]

അറബിയുടെ വീട്ടിൽ 2 Arabiyude Veetil Part 2 | Author : Arakkal Abu [ Previous Part ]   ഹായ്, പ്രിയ വായനക്കാരെ,കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി…. കുറച്ചു അക്ഷര തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു… പേജ് കൂട്ടാനും ശ്രേമിക്കാം…. എന്നാൽ കഥയിലേക്ക്.ഒരു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പതിവ് പോലെ പ്രഭാത കർമങ്ങൾ ഒക്കെ നിർവഹിച്ചു പിള്ളേരെ സ്കൂളിലേക് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഞാൻ നേരെ ജോലിക്ക് പോയി…. […]

Continue reading

അറബിയുടെ വീട്ടിൽ 1 [അറക്കൽ അബു]

അറബിയുടെ വീട്ടിൽ 1 Arabiyude Veetil Part 1 | Author : Arakkal Abu ഹായ്, പ്രിയ വായനക്കാരെ, കമ്പിക്കുട്ടനിൽ ഇത് എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ്… കമ്പിക്കുട്ടനിൽ കഥ വായിച്ചുള്ള പരിജയം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അത് കൊണ്ട് കഥയിൽ വല്ല തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക.. കഥ ഇഷ്ട്ടപെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. ഇതിലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരും നാടും സാങ്കൽപ്പികം ആണ്… ഈ പാർട്ട്‌ കഥയുടെ തീം പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്… കുറച് സ്ലോ ആയി […]

Continue reading